DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Uvědomte si naléhavost, vážnost a důležitost Mého Volání

18. května 1991

(Toulouse, Francie)

Ježíši?

Já Jsem.

Buď klidná, maličká. Bude jich víc, které přivedu zpátky, k Sobě. Skutečně jsem tě volal sem,1 protože tady Mě potřebují.

Miluji tě k zbláznění. Vždycky měj na paměti, že Já volám k Životu, nikoho neodháním, hříšníka ani nespravedlivého. Všichni jste Moje děti. Mé Poselství je Poselstvím Lásky, které se obrací ke skutečným základům, je připomínkou Mého Slova a Mé Existence. Nebojte se Mne, bojte se jen toho, který předstírá, že neexistuje, a tím zhoubněji vás vleče ke Smrti. Já jsem Světlo.

Pojď, řekni jim, že toto Poselství jim nebylo dáno proto, aby vyvolávalo senzace, ale aby si uvědomili naléhavost, závažnost a důležitost Mého Volání. Naléhavost jejich obrácení, vážnost stavu jejich duše, a jak je důležité, aby změnili svůj život a žili svatě. Důležitost Mých Poselství, která jsou duchovní potravou, výživným doplněním jejich spirituality, léčivou mastí na jejich rány, které jim Zlý zasadil v této temnotě.

Chci, aby Mé děti velmi pozorně naslouchaly všemu, co řeknu: Ať vás Můj Duch Pravdy vede zpět k Pravdě. Ať vám Můj Duch Vědění připomene Jedno a Jedině Pravé Vědění, které jsem vám dal Já sám.

Já, váš Pán a Spasitel, žehnám každému z vás.


1 Ježíš chtěl, abych šla do Toulouse, místo do Montpelier


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message