DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Všude budu rozsévat lásku

24. března 1991

Ať každé stvoření koná Tvou Vůli, můj Pane.

dcero, nejvíc si od tebe přeji lásku; chci, abys Mě milovala, milovala, milovala; chci, abys Mě chválila a vnímala Mou Přítomnost; to je to, co od tebe žádám, Má Vassulo;

Pane, uč nás milovat Tě tak, jak Ty chceš. Uč nás milovat se navzájem. Potřebujeme Tvou pomoc, protože sami od sebe nemůžeme milovat, pokud nám neudělíš milost milovat.

budu vás učit Svou Milostí;1 budu vás učit, jako vás učím Vědění vašich otců; postarám se vám všem o to, co nejvíce potřebujete: duchovní pokrm; vleji do vás do všech lásku a svatost; nebudu odkládat Svůj Slib, už brzy se stane všechno, co jsem vám říkal a povolí sevření toho,2 který vás drtil po všechny ty roky; všude budu rozsévat lásku! nikdo už nebude klopýtat nocí;

pojď, dcero, my, společně?

Ano, můj Pane.

tak Mě miluj, neboj se Mě; miluj Mě, nezanedbávej Mě; miluj Mě, nezapomínej na Mě; to je všechno, co od tebe žádám, duše;


1 Ježíš se usmíval a měl dolíčky ve tvářích.
2 Satana.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message