DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Bůh vás k Sobě volá

31. ledna 1991

(Poselství naší Svaté Matky na 23. února)

Chvála Pánu a pokoj vám všem.

Bůh vás k Sobě volá, rozjímejte o tom. Bůh vás volá už od chvíle, kdy jste se narodili. Narodili jste se pro Něho, narodili jste se, abyste Ho milovali, abyste se Mu líbili, abyste se k Němu vrátili, abyste odpověděli na Jeho Volání. Pokouším se vás Svými Poselstvími tady i v jiných částech světa s láskou přivést zpět k opravdovému životu v Bohu pro vaši spásu.

Maličcí, ano, říkám vám maličcí, protože Pán odhalil Svou Tvář vám, a ne učeným ani chytrým. Uvědomte si také, že to nebylo tělo ani krev, které vám zjevily tyto pravdy, naléhavost a milost těchto Poselství vaší době pro vaši spásu a dalo vám v ně uvěřit, ale Otec Sám Svou Milostí k vám. Proto jestliže se vašemu bližnímu ještě nedostalo pečeti Svatého Ducha Milosti, modlete se, aby i On přijal tuto Milost pro své obrácení a vstoupil do Božího Království.

Bůh k Sobě volá každého. Snažte se pochopit Boží Výzvy Pokoji, vyzývám vás, abyste se modlili za Mír, buďte horliví pro Mír. Požehnané děti, dovolte Mi říci vám ještě jednou, že potřebuji vaše modlitby za Mír, protože je všechny vezmu a nabídnu je jako kytici jarních květů Všemohoucímu. Vaše modlitby nejdou do prázdna, jsou skutečnou oslavou Boha, jsou důkazem vaší lásky.

Satan má velkou moc a jeho zuřivý hněv pronásleduje všechny první-plody Pána, ty, kdo vydávají svědectví pro Ježíše. Ježíš vám ve Svých dřívějších Poselstvích dal pochopit, jak se Satan snaží zhasit malý plamínek, který ve světě ještě zůstal, a nechat vás beze světla, bez štěstí, bez milosti. Rouhá se všem Mocnostem Božím. Skutečně, země bez vašich horlivých modliteb o Pokoj pocítí Satanovy zvratky,1 které na vás chrlí, aby zhasil to malé světélko, které ve vás ještě zbylo.

Je ve Mně smutek, který se nedá slovy vyjádřit. Modlila jsem se za vás za všechny a vždy budu. Děti, prosím vás, rozjímejte o Našich Poselstvích a žijte každé slovo Našich Poselství.

Já, vaše Blahoslavená Matka, vám žehnám.



PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 



Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message