DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Čím méně jsi ty, tím víc jsem Já Jsem

2. dubna 1990

Chci navždy zachovat svou lásku k Tobě.
Vím, že nejsem schopna vidět své nedostatky,
proto jsem Tě přišla poprosit,
abys mě ochránil před mými zlými náklonostmi.
Zachraň mě před těžkým hříchem.
Dovol mi, sladký Jahve, mít u Tebe útočiště.

milovaná Mé Duše, dám ti bezpečí, po kterém prahneš, buď šťastná; vždy si vyber to, co Mě těší; nikdy se neboj, Já Jsem je po tvém boku; přeji si od tebe lásku, poslušnost, sebeumenšování, pokoru, učenlivost, čímž odzbrojíš nenávist, neposlušnost, nadutost, ješitnost a zkaženost; raduj se, duše! neohlížej se za sebe, dívej se na Mě, otoč se ke Mně a úplně se Mi odevzdej;

Můj příchod je blízko a každý, kdo se bojí Mě, Pána, pochopí; Můj Duch na tobě spočívá, Má milovaná; Já, který jsem tě vychoval, ti budu vždy připomínat Svou Lásku; buď šťastná! buď šťastná! raduj se, říkám ti, raduj se! dovol Mému Duchu, aby v tobě pracoval; Já jsem schopen všeho dosáhnout, i přes tvou mimořádnou slabost; čím méně jsi ty, tím víc Já Jsem; přijmi Mou milost a přemož svou bezvládnost; vždy zůstávej v Mém pokoji;

hýčkej Mě svým srdcem, nikdy Mě nezanedbávej; budu tě učit mnoha dalším věcem; chci tě obeznámit se skutečným Poznáním, z Mých Úst se budeš učit; Moudrost kráčí před tebou a je tvým Vychovatelem; všechno, co děláš, dělej s láskou; zkrášli Mou zahradu, ozdob Mou Hlavu tím, že Trnovou Korunu nahradíš Korunou z Růží;

Já, Pán, čekám s velkou netrpělivostí na den Své Slávy;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message