DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vždy pamatuj na Mé něžné vedení

29. března 1990

květino, dávám ti Svůj Pokoj; nes Můj Kříž až do konce; nikdy nezapomínej na Mou velkou lásku k tobě, lásku, jakou ti nemůže dát žádná lidská bytost;

vždy pamatuj na Mé něžné vedení; těší Mě mít tě blízko sebe tímto způsobem; prokázal jsem ti přízeň, tak se raduj! Vassulo, nemodlila ses, ani jsi Mě nemilovala; neobvinil jsem tě pro tvou vyprahlost ani pro tvůj nepřátelský postoj vůči Mně, ale ze Soucitu jsem vytáhl tvou duši z Jámy; toto, Mé dítě, by mělo pevně utkvět ve tvé mysli;

Já, Pán, tě miluji; pojď, jednoho dne tomu zcela porozumíš; nyní ke Mně pozvedni své oči a řekni:

„veleben buď Pán! Sláva patří Bohu!“

Já, Pán, ti žehnám;

(Později večer:)

Můj Pane, kde jsi? Nevidím Tě!

maličká, jsem ve tvém srdci;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message