DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Buď pomalá v hněvu

23. října 1989

Pane?

Já jsem; nikdy nepochybuj; jak tě miluji! tato malá víra, kterou ve Mě máš, je jako kytice květin, kterou Mi každý den podáváš. Takto to přijímám,1 Moje maličká, nic Mi neodpírej; buď pomalá v hněvu, tak jako Já, tvůj Bůh; buď rychlá jen v konání dobra, buď Mi věrná; milovaná Mé Duše, ty, která jsi byla ochotna obětovat Mi svou vůli, svou duši a své srdce, neboj se, neboť jsi v Rukou svého Otce, a co může být úžasnějšího než být vzájemně spojení? nic Mi neodmítej, úplně se ztrať, aby Mě bylo dobře vidět, zůstaň malá, aby se Má Síla zmocnila každé tvé částečky; každý den odumírej svému já a buď ničím, abych Já mohl být vším;

věrná; milovaná Mé Duše, ty, která jsi
byla ochotna obětovat Mi svou vůli,
svou duši a své srdce, neboj se, neboť jsi
v Rukou svého Otce, a co může být
úžasnějšího než být vzájemně spojení?
nic Mi neodmítej, úplně se ztrať, aby
Mě bylo dobře vidět, zůstaň malá, aby
se Má Síla zmocnila každé tvé částečky;
každý den odumírej svému já a buď
ničím, abych Já mohl být vším;

zlíbí; žádám od tebe jedině lásku, lásku, lásku; všechno, co děláš s láskou v Mém Jménu, Mě oslavuje a tebe očišťuje; evangelizuj s láskou pro Lásku; vstupuj denně do Mého Nejsvětějšího Srdce a dovol Mi odpočívat ve tvém; buď v Pokoji, neboť Já jsem Pokoj; slibuji ti, že ti každý den nabídnu Svůj Chléb; Já, Ježíš, tě miluji a už teď počítám každou minutu, abych vzal tvou duši k Sobě;2 Já, Pán, ti žehnám;

Dobrořečím Ti, můj Pane a Vykupiteli.


1 Ježíš má na mysli, když k Němu denně přicházím a dovoluji Mu použít svou ruku.
2 Tady Ježíš myslí do Nebe.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message