DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Buď pomalá v hněvu

23. října 1989

Pane?

Já jsem to. Nikdy nepochybuj. Jak tě miluji! Tvá malá víra ke Mně je jako kytice květin, kterou Mi každý den podáváš. Tak ji přijímám.1 Moje maličká, nic Mi neodpírej. Buď pomalá v hněvu, tak jako Já, tvůj Bůh. Buď rychlá jen v konání dobra, buď Mi věrná. Milovaná Mé Duše, ochotná obětovat Mi svou vůli, svou duši a své srdce, neboj se, vždyť jsi v Rukou svého Otce, a co může být úžasnějšího než být pospolu? Nic Mi neodmítej. Úplně se ztrácej, aby Mě bylo dobře vidět. Zůstaň malá, aby se Má Síla zmocnila každé částečky tebe. Odumírej 'svému já' každý den a buď ničím, abych Já mohl být vším.

Věř ve Mne jako dítě, abych tak byl oslaven a užíval tě, kdy se Mi zlíbí. Žádám od tebe jedině lásku, lásku, lásku. Všechno, co v Mém Jménu děláš s láskou, Mě oslavuje a tebe očišťuje. Evangelizuj s láskou pro Lásku. Vstupuj denně do Mého Svatého Srdce a dovol Mi odpočinout si ve tvém srdci. Buď v pokoji, protože Já jsem Pokoj. Slibuji ti, že ti každý den nabídnu Svůj Chléb. Já, Ježíš, tě miluji a už počítám každou minutu, abych vzal tvou duši k Sobě.2 Já, Pán, ti žehnám.

Dobrořečím Ti, můj Pane a Vykupiteli.


1 Ježíš tím myslí, když přicházím k Němu každý den a dávám Mu k dispozici svou ruku
2 tady Ježíš myslí do Nebe


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message