DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsem Moudrost a tvůj Vychovatel

21. června 1989

Pane?

Já jsem; nikdy se nepřestávej modlit;
zachovávej Mé pokyny, milovaná; buď
Mi, svému Bohu, vždy k dispozici; Já
jsem ti vždy nablízku, abych tvé duši
poskytl, co jí chybí;

Já jsem; nikdy se nepřestávej modlit; zachovávej Mé pokyny, milovaná; buď Mi, svému Bohu, vždy k dispozici; Já  jsem ti vždy nablízku, abych tvé duši poskytl, co jí chybí;

Moudrost? budu tě ochotně vyučovat Moudrosti; Vytrvalost? naplním tvou duši, že bude plná horlivosti; Trpělivost? dám ti Svou; Vytrvalost   usmiřování za tebe i za jiné? budeš ji čerpat ode Mě; Lásku? naplním tvé srdce ze Svého; Pokoj? Můj Pokoj je tvůj; ach, Mé dítě, proč jsi Mě přestala prosit o tyto Milosti, které mohou živit tvou duši?

Já vážně nevím...

nezapomeň, jsem Moudrost a tvůj Vychovatel, proto buď na Mně závislá; což jsem dosud neživil tvou duši i duše ostatních?

budu na tebe i nadále vylévat učení jako proroctví; důvěřuj Mi, hledej Mě, kráčej se Mnou, poslouchej Mě, miluj Mě a klaněj se Mi; Já jsem Přítomen po všechny časy, proto se můžeš cítit v bezpečí; Já jsem Autorita a Řád, který na tebe sestupuje; ach, Mé dítě, miluji tě věčnou láskou, netrap svou duši a nesnaž se pochopit Mé Cesty, protože tak by ses dostala na klikaté cesty, které nikam nevedou; věz, že Mé Cesty nejsou tvými cestami a rozdíl mezi nimi je, říkám ti, obrovský! přijmi Mé Dary v Pokoji, dovol Mi ponechat na tobě Svůj Prst; Já a ty, spojeni v Lásce;

pojď, my, společně?


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message