DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Pojď a veleb Mne, uctívej Mne, protože jsem Svatý

29. června 1989

Veleben buď náš Pán, Všemohoucí,
který jediný koná zázraky.
Můj Bože, učil jsi mne Své Slovo
a stále ohlašuji Tvé divy.
Plný slitování, odpustil jsi mou vinu
a přivedl jsi mě zpět k rozumu.
Dal jsi mi pochopit a vnímat slova Moudrosti:
Ti, kdo Mě jedí, budou ještě po Mně lačnět,
a kdo Mě pijí, budou ještě po Mně žíznit.1
Podobně jako žena, která ovdověla,
i já se potloukám po této poušti, hledám
Tvůj Věčný Pramen a Tvé zelené pastviny,
kde bych mohla složit hlavu a odpočinout si.

Dcero, místo suchého stromu jsem z tebe udělal strom kvetoucí a nesoucí plody. Z nepřátelské pohanky horlivou ctitelku. Místo apatie jsem ti dal horlivost pro Mne, tvého Boha. Pojď, zůstaň v Mé přízni a buď jedno se Mnou.

Pane, udivilo mě naše včerejší shromáždění ...

Já, Pán, dám Mým kurýrům Své zprávy. Hleď, dnes ti nechávám volné ruce. Uvědom si svou svobodu ... chceš-li jít se Mnou a dělit se o Můj Kříž Pokoje a Lásky, tak pojď, budu o tebe pečovat, pociťuj svobodu ... víš velmi dobře, že Já jsem Soběstačný. Jsem Nejvyšší. Miluji tvou nevinnost a neodepřu ti Svá znamení. Dám chudým a nuzným, aby velebili Mé Jméno. Přicházej ke Mně s čistým srdcem, chci, abys pokročila vpřed. Pojď a veleb Mne a uctívej Mne, protože Já Jsem Svatý.

Láska tě věčně miluje. Pojď.

Pane?

Já jsem to. Modli se, ať uslyším modlitbu, kterou jsem ti dal.

"Ó Svaté Srdce Ježíšovo,
můj Pane, jehož vzývám,
obětuji Ti svou vůli,
udělej ze mne nástroj Svého Pokoje a Lásky,
učiň mě obětí planoucí touhy
Svého Svatého Srdce.
Amen."

Zůstaň malá, ať rosteš jen v Mém Duchu. Opuštěná nebudeš nikdy.PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message