DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Smiřte se s Bohem

1. března 1989

(Poselství Svatého Michaela ke shromáždění.)

Vassulo, chvála Bohu! Veleben buď Pán! Pánova Slitovnost nezná hranic. Jeho Milost je stále nad vámi. Probuďte se! Probuďte se! Vy všichni, kdo jste opustili Pravdu, vraťte se k Pánu! Obraťte se a litujte! Modlete se za obrácení svých bratrů!

Dbejte na varování Pána. Mír, pokoj,  smiřte se s Bohem!

Já, Svatý Michael, jsem nablízku, abych vás bránil. Modlete se bez ustání! Vašich modliteb je v této postní době potřeba víc než kdy jindy.

Žehnám vám ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message