DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Bůh vám připomíná Své Základní Pravdy

3. března 1989

(Poselství Panny Marie pro modlitební shromáždění.)

Pokoj vám! Moji milovaní, dnes vás prosím, abyste vytrvali v Lásce.

Chtěla bych vás všechny povzbudit. Oslavujte Boha, tím, že Mu zůstanete věrni. Úplně se odevzdejte Bohu. Ať plamen, který jen bliká, nově vzplane a stane se Živou Pochodní, kterou všichni vidí. Buďte pevní ve víře a otevřete Pánu své srdce a přijměte Ho s radostí. Velebte Pána, který vám posílá Poselství Svého Srdce, plného Slitování.

Neočekávejte nějaké nové zjevení. Jeho Volání jsou jen připomínkou Božské Pravdy, svatého způsobu života, připomínkou, že Bůh je Láska. Bůh znovu připomíná vašemu svědomí Základní Pravdy. Proto naplňte teď svůj život vším, co je čisté a pravdivé. Nenechávejte v sobě žádný volný prostor, aby nemohl přijít Pokušitel a klamat vás. Proto se naplňte Svatou Boží Láskou, neboť jste byli stvořeni k lásce.

Modlete se o Pokoj, modlete se o obrácení svých bratří, modlete se o větší vzájemnou lásku mezi vámi. Jsem s vámi, abych vám pomáhala a budu se u Boha za vás přimlouvat, proto neváhejte a přijďte ke Mně. Jsem vaše Matka a vždycky vám budu pomáhat.

Pojďte k Pánu s láskou a On vás naplní Svým Pokojem. Proste s láskou a dostanete. Modlete se s láskou a budete vyslyšeni.

Přijměte Můj Pokoj. Pamatujte si, Naše Poselství je třeba žít. Žehnám vám všem ve Jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message