DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dovol Mému Duchu, aby dýchal ve tvém duchu

27. července 1988

Pane?

Já Jsem; potěš Mě a vnímej a rozlišuj Mou Přítomnost; Já jsem přítomen; naslouchám; Já jsem mezi vámi; snaž se;

Snažím se.

snaž se víc; následuj Mé pokyny a uchovávej Mě ve svém srdci;

Ano, Pane.

všechno, co děláš, dělej pro Mě a jedině pro Mě; pojď, čas od času ti připomenu Svou Přítomnost; neměj ani nejmenší pochybnost, snaž se a vytrvej v práci, kterou jsem ti uložil; pracuj pokorně a zcela se na Mě spoléhej; úplně se vzdej sama sebe, ať je vidět pouze Mě; dovol Mému Duchu, aby dýchal ve tvé nicotnosti; potěš Mě tímto způsobem; všechno, co jsem ti dal, je Mé; odpoutej se úplně od tohoto světa, abys Mě vnímala, a tak se stala naprosto Mou; Já, Pán, jsem tvůj Učitel a Má Slova vycházejí z Moudrosti;

my, společně? společně, s tvou Svatou Rodinou;

Ano, Pane. Ano, Svatá Matko.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message