DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dovol Mému Duchu vdechnout se do tvého ducha

27. července 1988

Pane?

Já jsem to. Pros Mne a rozpoznej Mě. Já jsem přítomný. Naslouchám. Jsem mezi vámi.  Zkus to.

Snažím se.

Snaž se ještě víc. Drž se Mých pokynů a uschovávej Mne uzamčeného ve svém srdci.

Ano, Pane.

Pojď, připomenu ti občas Svou Přítomnost. Neměj také ani nejmenší pochybnost. Poznávej a snaž se plnit, co jsem ti uložil. Pracuj pokorně tím, že se plně spolehneš na Mne. Úplně se ztrácej, aby bylo vidět jen Mne. Dovol Mému Duchu vdechnout se do tebe, která jsi 'pouhé nic'. Těš Mě tak. Všechno, co jsem ti dal, je Mé. Odpoutej se úplně od tohoto světa, abys Mě vnímala a mohla být Mou. Já, Pán, jsem tvůj učitel a Má Slova vycházejí z Moudrosti.

My, nás? Spolu, s tvou Svatou Rodinou.

Ano, Pane. Ano, Svatá Matko.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message