DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Tvé hříchy jsou černé jako uhel
Buď prostá a přijímej všechno, co přichází ode Mě

2. srpna 1988

Já, Pán, jsem plný slitování a Mé Milosrdenství se nedá s ničím srovnat; Mé Milosrdenství je Veliké a nezměrné; tvorstvo! tvé hříchy jsou černé jako uhel a nebýt Mého Nekonečného Milosrdenství, byla by tě Má Spravedlnost naprosto zničila; nyní stojím u vašich dveří a vstoupím do nich jako zloděj; dbejte na Má Znamení; buďte připraveni!

modli se, Má Vassulo, modli se za ty, kdo Mi stále ještě odporují; modli se za všechny, kdo Mě urážejí a zatemňují svět, když odsuzují Mé beránky, kteří chodí po správných cestách; osvoboď je! osvoboď je tím, že je přivedeš ke Mně; ach, Vassulo! malé jehňátko, zůstaň Mi nablízku; zůstaň pod Mým ochranným Pláštěm, ukryta v Mém Srdci; Spása přijde skrze Mě; dovol Mi, abych tě použil;

Ano Pane.

(Svatá Maria:)

měj dobrou vůli; dcero, pamatuj na Mou Přítomnost; my, společně, na věky věků; my, společně, ruku v ruce;

 

4. srpna 1988

(Řím)

(Během veřejné audience u papeže se mi ve chvíli, kdy stál blízko mne, podařilo za jeho šerpu zastrčit Ježíšovo poselství. Někdo to vyfotografoval. Dnes jsem všude kolem sebe viděla Ježíše, jak se na mě neustále zeširoka usmívá.)

Ježíši?

Já Jsem; květino, nesnaž se pochopit Mé Cesty; buď prostá a přijímej všechno, co přichází ode Mě; Já, Pán, jsem tě vedl do Svého Domu; přivedl jsem tě k setkání s Mým tolik milovaným služebníkem Janem Pavlem II.; nejmilejší duše, poslechla jsi Mě, důvěřovala jsi Mi, spolehla ses na Mě; raduj se, duše, neboť Já, tvůj Bůh, pociťuji radost! prostota Mě uchvacuje; poslušnost pozvedá Mé Nejsvětější Srdce, neboť je Zbraní k překonání zlého;

Pane, bylo správné zastrčit Tvůj Dopis papeži za šerpu?

poslechla jsi Mě - kéž by se to stalo příkladem poslušnosti i pro druhé; není důležité, jak obtížná se ti zrovna jeví daná situace, důvěřuj Mi a poslechni Mě; vždy ti pomohu, když vidím, že Mě posloucháš a plníš Mou Vůli - nesnaž se pochopit, proč jsem tě prosil, abys to pro Mě udělala; pamatuj, že jsem to Já, Pán, který vás všechny sjednotí v Mém Jménu, a že je to Má Moc, skrze Niž se naplní všechna Má přání;

dovol Mému Prstu, aby na tobě spočíval, Mé dítě, a abych tě používal tímto způsobem; dovol Mi ponechat na tobě Svůj závoj, aby tě chránil od zlého a abys nezpychla pro všechny ty milosti, které jsem na tebe vylil; Já, tvůj Bůh, tě miluji a nikdy tě neopustím, ani v těch nejkritičtějších situacích; Láska tě bude inspirovat; Moudrost miluje život; Moudrost nese Jméno Svatosti a dostane se Jí všem, kdo Mě poslouchají; všechny pokyny sestupují od samotné Moudrosti; důvěřuj Mi a rozsévej semena Svatosti;

pokoj s tebou; pojď, pamatuj na Mou Svatou Přítomnost; usměj se na Mě;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message