DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dávám Své Slovo svobodně

10. ledna 1988

Můj Bože, je velmi povzbuzující, když občas slyším o lidech, kteří se stali nástrojem v nějakém Tvém Díle jako já, sice jiným způsobem, ale rovněž nadpřirozeným. Slyšela jsem už o dvou ženách, které přijaly podobná poselství jako já, s tím rozdílem, že byly v extázi jako Sv. Jan! Bylo jim to dáno Duchem Svatým.

dávám Své Slovo svobodně1; a vždy budu; udělej Mi radost, milovaná, a modli se se Mnou; Má Duše si vybrala tebe; pojď, pomodlíme se:2 

„Otče, Spravedlivý,
chci konat Tvou Svatou Vůli;
chci dělat pokroky
a potěšit Tvé vždy tak citlivé Srdce
a nahradit svou láskou trny,
které máš stále v Sobě;
Amen;“

pojď, naučím tě ještě jednu velmi účinnou smírnou modlitbu; opakuj po Mně tato slova:

„Věřím v Tebe, klaním se Ti,
doufám v Tebe a miluji Tě.
Amen.“

Ale Pane, to řekl Tvůj Anděl Míru ve Fatimě.

učil jsem této modlitbě Své Anděly; nyní učím Své děti, aby se takto modlily jako skutek nápravy a smíru;

Ano, Pane,
Ty jsi vskutku má Naděje,
Ty jsi mé Štěstí, můj Úsměv;
v Tebe věřím,
Ty jsi Radostí mého života;
Ty jsi můj Život;
klaním se Ti a budu Tě chválit na věky.
Amen.

pojď teď ke Mně;3 ano, udělej znamení Mého Kříže;

(Vstala jsem a šla jsem k Němu, poklekla jsem a udělala jsem znamení kříže.)

ano, v Trojici; miluji tě, dcero; spolu, my?

Ano, Pane.

řekni jim to… řekni jim to…

(Pán měl na mysli to, jak jsem udělala znamení Kříže. Pokřižovala jsem se tak, jak mě to naučili v Pravoslaví, špičky palce, ukazováčku a prostředníčku jsou spojené. Znamení Trojjediného Boha, kterým vyznáváme Nejsvětější Trojici.)


1 Pozn. překl.: v angl. orig. „freely“.
2 Ježíš se ke mně přiblížil a položil mi Ruku na rameno.
3 Ježíš má na mysli obraz Svaté Tváře.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message