DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Rozdělím se s tebou o Můj Kříž
Poslušnost činí ďábla bezmocným

29. listopadu 1987

Vassulo, jsi připravena více se pro Mě obětovat?

Pane, můžeš mě použít, jak si přeješ. Odevzdala jsem se. Odevzdávám se každý den. 

Zůstaň ve Mně, zůstaň v Mé Lásce. Dcero, projdeš mnoha těžkými zkouškami.1 Chceš se stále více obětovat pro Mě, svého Boha?2 

Můj Bože, vezmi můj život do Svých Dlaní a dělej, po čem Tvé Srdce touží.

Má milovaná nevěsto, pak se podívej na Můj Kříž.

(Zvedla jsem oči a uviděla Ježíše s obrovským tmavým dřevěným Křížem.)

Byl jsem k Němu přibit, abych oslavil Svého Otce. Vidíš, co na tebe čeká? Já, Pán, se o Něj s tebou rozdělím. Proto poneseš všechna utrpení, která tvá duše může snést. Zesílím tvou vytrvalost, maličká.

Otče, dělej se mnou, co se Tvému Milovanému Srdci zlíbí, cokoliv, co Tě více oslaví. Všechno, co přichází od Tebe, mě posvěcuje.

Buď Mi poslušná a potěšíš Mě. Poslušnost činí ďábla bezmocným, takže musí uprchnout.


1 Bůh mě varoval.
2 Poté, co mě Bůh varoval, se mě znovu, s respektem k mé svobodné vůli, zeptal.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message