DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Víra
Miluji vás z celého Svého Srdce

25. listopadu 1987

(Viděla jsem Ježíše, jak sedí vedle mě.)

Jsi to Ty, Ježíši?

Já Jsem; rozpoznala jsi Mě; vidíš,
Vassulo, díky této nepatrné víře, kterou
Mi věnuješ, víře mnohem menší než
hořčičné zrnko, mohu způsobit, abys Mě
viděla, abys cítila Mou Přítomnost, abys
se Mnou psala... pojď, budu tvým
Svatým Společníkem;

Já Jsem; rozpoznala jsi Mě; vidíš, Vassulo, díky této nepatrné víře, kterou Mi věnuješ, víře mnohem menší než hořčičné zrnko, mohu způsobit, abys Mě viděla, abys cítila Mou Přítomnost, abys se Mnou psala... pojď, budu tvým Svatým Společníkem;

(Později:)

milovaná, nemusíš se bát, neboť jsem vše naplánoval dříve, než ses narodila; od věčnosti jsem věděl, že Mi budeš sloužit, milovaná; nezatěžuj své srdce starostmi o to, co budeš říkat nebo dělat, protože Já, Pán, vložím Svá Slova do tvých úst;

vedu tě, jsi ve Mně, v Mé Lásce; posvětil jsem tě, jsi požehnaná a Já tě vedu do samotného nitra Svého Krvácejícího Těla; naplň Moje touhy konáním Mé Vůle;

vyznamenám tě tím, že ti dám milost, díky níž dokážeš rozlišovat; zůstaň ve Mně; dej Mi všechny své slabosti, milovaná duše; dej Mi je všechny a dovol Mé Síle, aby je úplně zničila;

dokončíš všechnu práci, kterou jsem ti určil, a oslavíš Mě; důvěřuj Mi a Já tě pozvednu; požehnaná Mou Rukou, měj Mě neustále ve svém srdci stejně, jako Já mám tebe v tom Svém; naplň své srdce z Mého Srdce, abys byla schopna sytit druhé; Já, Pán, tě budu živit; důvěřuj Mi, se Mnou se nemusíš ničeho bát; pojď, pojď, milovaná duše, a spočiň ve Mně; Já, Pán, žehnám tobě a všemu, co děláš;

Vassulo, vezmi Mě za Ruku, vezmi Mě za Ruku a následuj Mě, rozumíš?

(Ježíš se zmocnil mého ducha a zavedl mě do baziliky Sv. Petra, kde mi Svým Prstem ukázal na jedinou postavu uvnitř. Byl to papež Jan Pavel II. Seděl tam úplně sám, zamyšlený. Byl hluboce zamyšlený.)

vidíš, Vassulo? on čeká; on čeká;

Otče, kéž se naplní Tvé plány. Amen.

Má Poselství mu musí být předána, aby se naplnilo všechno, co je psáno;

pojď, milovaná, čas je blízko; neboj se, pamatuj, že jsem před tebou; co jsem začal a požehnal, to také dokončím; pojď, Láska tě miluje a vede; ponechej svou ruku v Mé; společně, my?

Ano, Pane. Spolu. Ó, jak Tě miluji, Ježíši!

(Ježíše, který přichází se Svým Srdcem na Dlani a nabízí nám Je. Láska, která má tak něžné Srdce, znovu přichází, aby nám pomáhala vyprostit se ze Satanových sítí.)

Miluji Tě, Pane!

milovaná, jak, jak bych se jen mohl dívat na to všechno a opustit vás? miluji vás z celého Svého Srdce; z celého Svého Srdce vás všechny miluji;

(Vnímala jsem Jeho Srdce a nelze vyjádřit, jak velikou lásku k nám Ježíš má!)


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message