DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Láska je kořenem každé ctnosti

13. listopadu 1987

Má Vassulo, všechno, o co tě prosím, je
láska; všechny ctnosti vykvétají z Lásky,
Láska je kořenem každé ctnosti; Láska je
jako ovocný strom, který nejdříve kvete
a poté přináší ovoce; každý plod je
ctností;

Má Vassulo, všechno, o co tě prosím, je láska; všechny ctnosti vykvétají z Lásky, Láska je kořenem každé ctnosti; Láska je jako ovocný strom, který nejdříve kvete a poté přináší ovoce; každý plod je ctností;

pojď, nejdříve se pomodleme společně tichou modlitbu, ty a Já, k Otci, modleme se v naprostém tichu; budu ti diktovat:

„Otče, Spravedlivý, mé Útočiště,
sešli Své Světlo a Svou Pravdu,
aby byly mým průvodcem
a vedly mě do Tvého Svatého Příbytku,
kde přebýváš;
chtěla bych Ti říct,
že Tě miluji celým svým srdcem,
dodržím svůj slib a splním Tvé slovo;
Svatý Otče, jsem si vědoma
svých chyb, svých hříchů;
ve Své Dobrotě a ve Své nesmírné Něze
měj se mnou slitování;
odpusť mi mé hříchy, očisti mě, Pane,
buď mým Spasitelem, obnov mě,
udržuj mého ducha ochotného a věrného Tobě;
nabízím Ti svou vůli,
cele se Ti odevzdávám;
chci být Tvou tabulkou;
velebím Tvé Svaté Jméno
a děkuji Ti za všechna požehnání
a pokoj, který jsi mi dal;
Amen;“

teď to opakuj se Mnou;

(Společně jsme modlitbu zopakovali.)

Děkuji Ti, Ježíši, že mě vedeš krok za krokem. Jsi mým Svatým Učitelem, který mě učí s láskou a trpělivostí, jenž vede mě i ostatní k tomu, aby Tě lépe poznali, aby poznali, jaká jsi Nekonečná Láska, která nás nikdy neopouští, je vždy připravena hledat nás, ztracené, a přivést nás zpět k Sobě. Nikdy jsem od Tebe nezakusila žádnou tvrdost nebo netrpělivost, cítila jsem se jen milována. Dal jsi mé duši Lásku a Pokoj. Takový jsi. Nikdy Tě neopustím, Pane.

dcero, vždy měj touhu po Mně; miluj Mě a vzdávej Mi chválu; zůstaň Mi věrná;

zůstaňme spolu; nezapomínej na Mou Přítomnost;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message