DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Láska je kořenem každé ctnosti

13. listopadu 1987

Má Vassulo, všechno, oč tě prosím, je láska. Všechny ctnosti vykvétají z Lásky,  Láska je kořenem každé ctnosti. Láska je jako ovocný strom, který napřed kvete a později přináší ovoce. Každý plod je ctností.

Pojď, nejdříve se potichu pomodlíme k Otci. Modleme se v naprostém tichu. Budu ti diktovat.

"Spravedlivý Otče, má Záchrano,
sešli Své Světlo a Svou Pravdu.
Kéž mě vedou, aby mě přivedly
na Tvé Svaté Místo, kde přebýváš.
Miluji Tě nejvíce.
Dodržím svůj slib, že splním Tvá slova.
Svatý Otče, vím o svých chybách,
o svých vinách. Měj se mnou slitování.
Ve Své Dobrotě a veliké Slitovnosti
odpusť mi mé viny.
Očisť mě, Pane, buď mým Zachráncem.
Obnov mě, udržuj mého ducha ve věrnosti k Tobě.
Odevzdávám Ti cele svou vůli.
Jsem Tvým ochotným nástrojem.
Velebím Tvé Svaté Jméno
a děkuji Ti za všechna požehnání a pokoj,
který jsi mi dal.
Amen."

A teď to opakuj se Mnou.

(Opakovali jsme to spolu.)

Děkuji Ti, Ježíši, že mě vedeš krok za krokem. Jsi můj Svatý Učitel. Uč mě s láskou a trpělivostí a také ostatní, aby Tě poznali jako Nekonečnou Lásku, kterou jsi. Nikdy nás nenechávej samotné, ale buď vždycky ochoten nás hledat, nás, kteří jsme byli ztraceni, abys nás přivedl zpět k Sobě. Nikdy jsem u Tebe nepoznala tvrdost nebo netrpělivost, cítila jsem se jen milována. Dal jsi mé duši Lásku a Pokoj. Takový jsi. Nechci Tě nikdy opustit, Pane.

Má dcero, tuž po Mně vždycky. Miluj Mě a cti Mě, zůstaň Mně věrná.

Zůstaňme spolu. Nikdy na Mou Přítomnost nezapomeň.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message