DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Tvá ubohost dává křídla Mému Milosrdenství

12. listopad 1987

Milovaná, jsem to Já, Ježíš.

Drž pevně Můj Kříž, jak jsem tě to naučil, když odpočíváš, když spíš.

(Ježíš mě učil, abych v noci, když spím, držela v ruce kříž. Když se probudím, cítím křížek v ruce a zároveň se můj duch obrací k Němu.)

Už Mě nikdy neopouštěj, ani na vteřinu. Jsem Všechno a všechno, co existuje. Když držíš Můj Kříž, tím Mě současně oslavuješ a uctíváš, Mne, svého Boha. Očišťuji tě a těším tě, Mé dítě. Cti tedy svého Otce, který tě tak velice hledal, když jsi se od Něho vzdálila tím, že jsi sešla z Mých cest. Vidíš, Mé dítě, vždycky jsi byla Má. Teď, když jsem tě znovu našel, tě beru pod Svůj plášť, chráním tě a ukrývám. Hleď!

(Ježíš se objevil v dlouhém šarlatově červeném plášti. Oběma rukama široce rozevřel plášť a ukázal mi červeně zářící třpyt, který vycházel z Jeho hrudi. Najednou jako blesk z této výhně vyšlehl ohnivý jazyk přímo na mne a pronikl mnou. Aniž by mi způsobil bolest, zažehl ve mně lásku k Bohu, takže jsem po Něm zatoužila víc než kdy předtím.)

Můj Plamen zapálí tvé srdce. Můj Plamen musí být v tobě, oltáři, zažehnut navždycky. Obnovil jsem v tobě Svůj Plamen, abys pokračovala v Mém božském Poselství. Protože nejsi schopna čerpat ze Mne, dohlédnu, aby Můj Plamen zůstal v tobě zažehnut. Miluji tvou neschopnost, proto jsem ti dal milost, aby sis ji uvědomila. Cítím se oslaven, když Mě ke všemu potřebuješ. Tvá slabost přitahuje Mou sílu, tvá neschopnost dává křídla Mému Milosrdenství. Miluj Mě, Vassulo, sdílej Mé trny a hřeby, Můj Kříž, korunuj Mě svou láskou, uctívej Mě svou vírou. Dej se ode Mne vést slepě až do konce. Nikdy tě neopustím! Věř každému psanému slovu Svatého Písma.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message