DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Tvá ubohost přitahuje Mou Dobrotu

12. listopadu 1987

milovaná, to jsem Já, Ježíš;

drž pevně Můj Kříž, jak jsem tě to učil,
když odpočíváš;

drž pevně Můj Kříž, jak jsem tě to učil, když odpočíváš;

(Ježíš mě učil, abych držela kříž, zatímco v noci spím. Když se stane, že se probudím, hned ucítím v ruce kříž a okamžitě na Něj pomyslím.)

nikdy Mě neopouštěj, ani na vteřinu; Já jsem Všechno a ve všem; když držíš Můj Kříž, oslavuješ Mě a uctíváš zároveň; Já, tvůj Bůh, tě očišťuji a utěšuji, Mé dítě; cti tedy svého Otce, který tě tak velice hledal, když ses ode Mne vzdálila a sešla jsi z Mých božských cest; vidíš, Mé dítě, vždy jsi patřila Mně a teď, když jsem tě znovu našel, tě ukrývám a chráním pod Svým pláštěm; hleď!

(Uviděla jsem Ježíše Krista v dlouhém šarlatově rudém plášti. Oběma rukama ho rozevřel a ukázal mi jasně zářící plamen, který vycházel z Jeho Hrudi. Najednou, jako blesk, na mě přeskočil jeden ohnivý plamínek a pronikl mnou. Nebolelo to, jen se ve mně zažehla láska k Němu a já jsem po Něm toužila více než kdy předtím.)

Můj Plamen zapálí tvé srdce; Můj Plamen by měl v tobě planout navždy,  oltáři; obnovil jsem v tobě Svůj Plamen; takže když kráčíš s Mým božským Poselstvím, protože nejsi schopna ode Mne sama čerpat, dohlédnu na to, aby v tobě zůstal Můj Plamen zažehnutý; pojď, miluji tvou neschopnost, protože jsem ti dal milost, aby sis to uvědomovala; cítím se oslaven, když Mě ke všemu potřebuješ; tvá slabost přitahuje Mou Sílu, tvá ubohost přitahuje Mou Dobrotu; miluj Mě, Vassulo, sdílej Mé trny a hřeby, sdílej Můj Kříž, korunuj Mě svou láskou, uctívej Mě svou vírou, dovol Mi, abych tě celou cestu slepě vedl; nikdy tě neopustím! věř každému slovu řečenému v Písmu Svatém;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message