DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Duše Mě znovu probodávají
Ježíš je tvůj Průvodce

14. listopadu 1987

Ježíši, jsi také šťastný, když k Tobě přicházím tímto způsobem, který jsi mi dal?

Já jsem, jak bych mohl nebýt?

přicházíš ke Mně, Má Vassulo, ale
neříkáš Mi, co máš na srdci; vnímám tvé
srdce, Vassulo, trápí se a je plné bolesti;
chceš vědět, proč? řeknu ti proč, protože
Láska trpí; když trpím, trpíš také; dal
jsem ti milost, abys byla neustále
sjednocena1 se Mnou; jsi Můj odraz,
cítíš, co cítím Já; dovoluji ti vnímat, jak
Mě duše znovu probodávají;

přicházíš ke Mně, Má Vassulo, ale neříkáš Mi, co máš na srdci; vnímám tvé srdce, Vassulo, trápí se a je plné bolesti; chceš vědět, proč? řeknu ti proč, protože Láska trpí; když trpím, trpíš také; dal jsem ti milost, abys byla neustále sjednocena1 se Mnou; jsi Můj odraz, cítíš, co cítím Já; dovoluji ti vnímat, jak Mě duše znovu probodávají;

(Má agónie teď dosáhla vrcholu. I když mám šetřit svými slzami, nemohla jsem.)

dcero, myslíš si, že Mé Oči jsou suché?1 plní se slzami stejně tak jako ty tvoje, trpím... i Já mám slzy v Očích;

Ó, Vassulo! Má květino, jak Mi teď rozumíš, dcero... spolu proléváme slzy, spolu trpíme, spolu neseme Můj Kříž;2  Mé Srdce je zraňováno tolika dušemi, které Mě naplňují hořkostí; Ó, Vassulo, tvé slzy jsou Mými slzami; vezmeš teď Můj Kříž i Mé Hřeby, dáš Mi spočinout?

Ano, Ježíši.

(Má duše nikdy nezakusila takové utrpení a bolest jako právě nyní.)

Vassulo, ó, Vassulo, není Mi příjemné říkat ti tyto věci, ale přesto ti musím říct pravdu; nes Mou Trnovou Korunu a porozumíš Mi;

Myslím, že chápu, Pane. Budu zesměšňována a odmítána?

duše Mi nebudou chtít naslouchat, budou chtít hřešit, což budou dokazovat tím, že budou odmítat uvěřit v Mé Milosrdné Poselství, budou to dokazovat svou neochotou a svým strachem přiznat své chyby;3 nasaď si teď Mou Korunu;

(Nasadil mi ji na hlavu.)

oslavíš Mě... poslouchej, přijde doba, ve skutečnosti už je tady, kdy ti dám pokyny k tomu, abys hojně rozsévala Má semena; Láska tě poučí, jak naplnit Mé záměry; osvědči se jako vítěz, Vassulo;

dcero, potěš Mě a pohlédni na Mne jako nyní; dovolil jsem ti cítit Mé Krvácející Srdce, nechal jsem Svou Krev skanout na tvé srdce; dovoluji ti sdílet Můj Kalich; tvou hlavu jsem ozdobil Svou Korunou, vložil jsem na tebe Svůj Kříž, dávám ti Své Hřeby, co víc by mohl Ženich nabídnout? všechno, co jsem ti dal, jsou Mé nejcennější Skvosty; Má milovaná, teď když Mi rozumíš, jsi ochotná postoupit hlouběji do nitra Mého Krvácejícího Těla?

Ano, Pane, vezmi mě tam.

dcero, pokročíme tedy dále, drž se Mě, požehnej Mi;

(Požehnala jsem Ježíši.)

pojď, požehnám ti též; skloň své oči;

(Ježíš mi požehnal.)

říkej Mi Abba, nyní už víš, co to znamená;

Abba?

ano, jak tě miluji! stvořil jsem tě i proto, abych měl někoho, s kým se mohu dělit o Své utrpení; budeš Mě poznávat, Vassulo; budeš se učit, kdo je tvůj Otec; květino, nejdražší dcero, ať Mé tvorstvo pozná, jak velice ho miluji;4 

Vassulo, víš, proč ti dávám tuto velkou milost, že Mě můžeš zavolat kdykoli chceš?

Z důvodu, který jsi mi už řekl, Pane.

je zde ještě jiný důvod;

Prosím, nepiš ho, slyšela jsem Tě.

ano, slyšela jsi Mě;

Ale Pane, „to“ pochází od Tebe, ne ode mě.

květino, vzpomeň si, že jsem ti dal naprostou svobodu si vybrat;

Ano, Milovaný, ale dal jsi nám i milost rozumu, abychom mohli chápat a rozhodovat se. Ty jsi mě to naučil.

ano;5 miluji tě; pojď, společně, my?

Ano, Pane. 

(Najednou jsem pocítila touhu být s Bohem, Pannou Marií a se všemi Svatými. Pak se s velkou mocí zjevila Panna Maria.)

čas běží rychle, Ježíš tě vede; neboj se, Má milovaná dcero, přijmi Můj Pokoj; Ježíš je s tebou, Ježíš je tvůj Průvodce; miluj Ho jako dosud, Má Vassulo; mnoho tím napravuješ; buď Ježíši balzámem, těš Ho; Já, tvá Svatá Matka, ti pomohu, neboj se a postupuj vpřed; jsi na správné Cestě; miluji tě;

Miluji Tě, Panno Maria. Jestliže si mám pospíšit, tak to bude možné, jen pokud mi Bůh otevře Cestu, pak, držíc se Ho za Ruku, s Ním budu postupovat vpřed. Důvěřuji Mu. Spoléhám na Něho. Prosím Tě, Milovaná Matko, abys mi byla oporou, abys mi dodávala odvahu a pomáhala mi.

dostane se ti ode Mě podpory a pomohu ti;

Děkuji Ti, dobrořečím Ti.


1 Zdvihla jsem oči, protože se Ježíšův hlas chvěl v agónii, a uviděla jsem Jeho Oči i Tvář zalité slzami.
2 Ježíš mi diktoval velmi rychle.
3 Ježíš mi dal světlo, abych porozuměla této pasáži. Vím, komu je určena, míří hluboko do nitra církve.
4  Tady mi dal Bůh poznat, že mě nemiluje více než zbytek svého stvoření, ale že na mně ukazuje, abychom tomu lépe rozuměli, jak veliká je Jeho láska. Jsem jako vzor.
5 Tady následovala krátká pauza.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message