DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Láska se k vám vrátí jako Láska

13. října 1987

(Poznala jsem Ježíše před dveřmi svého pokoje. Dal mi na srozuměnou, že je to Jeho vůle, abych psala.)

Byl jsem vedle dveří. Pojď, budeš se Mnou pracovat.

(Někdy mi Ježíš potvrdí, že jsem Ho správně poznala.)

Řeknu ti předem, co přijde, aby ti, kdo se označují za moudré, už teď věřili v Má Díla a následovali Mne.

Má dcero, uzdravím mnohé z nich. Láska se k vám vrátí jako Láska, aby splnila Mé Slovo.

Zakrátko vám dokážu, že toto pochází ode Mě, Vassulo. Já jsem Pán, milovaná, a ty přijdeš ke Mně. Naslouchej mi, chci ti připomenout to, oč jsem tě požádal před několika dny. Ať to všichni vědí, rozšiřuj tato Má slova: 

„Já, Pán, žehnám Svým dětem z Garabandalu.“

 Chci, aby Mi naslouchali. Ó, Vassulo, jak po tom toužím.

Pane Ježíši, pokusím se o to ze všech svých sil a za pomocí zdrojů, které jsi mi dal. Já nemohu nic, Ty jsi Všemohoucí. Pomůžeš mi, Ježíši?

 

Vassulo, všichni to musí vědět, že v brzké době dám vám všem znamení přicházející shůry. Pochopíte, že pochází ode Mne. Osvítím vás. Miluji vás všechny.

Ó, jak vás všechny miluji! Miluji vás mnohem víc, než můžete pochopit. Jsem váš Stvořitel. Neřekl jsem, že jsem vtiskl váš obraz do Své Dlaně? Jak bych vás mohl kdy opustit? Ukáži ti ji ještě jednou, ať si ji vtiskneš do paměti.

Ještě jednou? Pane, pomoz nám, ať tomu unikneme! Vím, že nemáš zálibu v tom, abys nás trestal. Řekni mi, co máme dělat?

To je pravda, Vassulo, trestání Mi nepůsobí radost. Přeji si, aby se Mé tvorstvo vrátilo k lásce. Je nutné konat velké pokání. Čiňte pokání, vy, kteří je můžete konat za druhé. Mé tvorstvo se musí změnit, Má dcero. Mé tvorstvo se musí učit věřit v Má Duchovní Díla. Mé tvorstvo Mě bude muset přijmout jako Všemohoucího. Moji kněží musí pochopit, jak velice se mýlí, když popírají Má dnešní Díla.

Ale jsou přece mnozí, kdo je přijímají.

Jsou i takoví, kteří je nepřijímají, a na ty se obracím. Mluvím také k těm, kdo rozdvojili Mé Tělo. Věř Mi, Má dcero, kalich Mé Spravedlnosti je plný až po okraj, protože roztrhli Mé Tělo. Už je nebudu šetřit.

Vassulo, dovol, abych tě ještě nějaký čas vedl. Brzy budu sklízet Svou žeň. Pojď, milovaná.

Pane, staň se Tvá Vůle.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message