DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Láska se k vám vrátí jako Láska

13. října 1987

(Viděla jsem Ježíše u dveří ložnice. Věděla jsem, že mi naznačuje, abych psala, jako by z nějakého důvodu čekal.)

byl jsem u dveří, pojď, budeš se Mnou pracovat;

(Někdy mi chce Ježíš potvrdit, že jsem Ho správně rozpoznala.)

řeknu ti předem, co musí přijít, aby od nynějška ti, kdo se považují za moudré, věřili v Má Díla a následovali Mě;

dcero, uzdravím mnohé; Láska se k vám vrátí jako Láska a naplní Mé Slovo; nebude to dlouho trvat a Já vám dokážu, že to pochází ode Mě, Vassulo; Já jsem Pán, milovaná, a ty přijdeš ke Mně; naslouchej Mi, chci ti připomenout, oč jsem tě žádal před několika dny; dej všude poznat tato Má slova, rozšiřuj, že: „Já, Pán, žehnám Svým dětem z Garabandalu;“ chci, aby Mě slyšeli; Ó, Vassulo, jak po tom toužím;

Pane Ježíši, pokusím se, jak to nejlépe dokážu, s možnostmi, které jsi mi dal. Já nemohu nic, Ty jsi Všemohoucí. Pomůžeš mi, Ježíši?

pomohu ti, vzpomeň si, jak pracuji;

Vassulo, ať vejde ve známost, že v krátké době vám všem sešlu znamení z nebe, vy pochopíte, že pochází ode Mě, budu na vás zářit, všechny vás miluji;

jak jen vás všechny miluji! vůbec nechápete, jak vás miluji; Já jsem váš Stvořitel; což jsem neřekl, že jsem vám dal podobu, jako sochař, Svou vlastní Rukou? jak bych vás mohl někdy opustit?

Myslím na vizi, kterou jsi mi dal. Trest, který mě vyděsil.

dám ti ji znovu, aby v tobě zůstala;

Pane, pomoz nám, ať tomu unikneme. Vím, že něco takového děláš nerad, že v tom nemáš žádné potěšení. Řekni mi, co máme dělat?

to je pravda, Vassulo; trestat vás Mi nečiní žádné potěšení, přeji si, aby se Mé tvorstvo vrátilo k Lásce; je potřeba obrovského zadostiučinění; čiňte pokání, vy, kteří je můžete konat za druhé; Mé tvorstvo se musí změnit, dcero, Mé tvorstvo se musí učit věřit v Má duchovní Díla; Mé tvorstvo Mě bude muset přijmout jako Všemohoucího; Moji kněží musí pochopit, jak velice se mýlí, když popírají Má dnešní Díla;

Ale jsou přece mnozí, kdo je přijímají.

jsou i takoví, kteří je nepřijímají, a na ty se obracím; mluvím také k těm, kdo rozštěpili Mé Tělo; věř Mi, dcero, protože roztrhali Mé Tělo na kusy, Kalich Mé Spravedlnosti je plný až po okraj; už je nebudu déle šetřit;

- Vassulo, dovol Mi, abych tě ještě nějaký čas vzdělával; brzy budu sklízet Svou žeň; pojď, milovaná;

Pane, ať se stane Tvá Vůle.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message