DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vím, co je pro tvou duši nejlepší

15. října 1987

budu tě umrtvovat tak, jako Já jsem byl umrtvován, budu tě pokořovat; Vassulo, miluji tě a z Lásky nad tebou bdím; hned od počátku Mého vedení vím, co je pro tvou duši nejlepší; uložím ti toto pokání, abych smyl všechny tvé sklony k marnosti; Já, Pán, se postarám o to, aby tvé duši nic nechybělo; budu nad tebou neustále bdít;

Děkuji Ti, můj Bože, že mi pomáháš.

dnes tě používám, ale brzy budeš osvobozena a spočineš v Mém Náručí; 

dcero, vzpomeň si, že když jsem byl v těle mezi vámi, Můj Život nebyl nic jiného než utrpení, oběti, úzkosti, trápení, to bylo vše; neměl jsem chvíli klidu;

Vassulo, vychoval jsem tě pro toto Poselství; Má květino, musíš nést Můj Kříž se Mnou až do konce; nekonečně tě miluji;

Miluji Tě, Pane, a jestli chceš, abych byla umrtvována, splním Tvou Vůli.

buď poslušná, abych s tebou mohl dělat, co si přeji; maličká, mluv o Mně;

(Ježíš chce, abych o Něm mluvila k Řekům na ostrově Rhodos. Řekové jsou velmi horliví naslouchat a snadno otevírají svá srdce.)


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message