DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Květina je symbolem křehkosti

23. srpna 1987

Včera se stalo něco velmi mimořádného. Všechny spotřebiče v bytě byly v běhu, protože to byl den velkého prádla. Bylo krásně, můj muž a syn si šli zaplavat. Slíbili, že v 15 hod. přijdou k jídlu. Byla jsem doma sama. Ve 13.45 jsem zapnula elektrickou plotýnku, abych rozpustila máslo. Najednou se všechno zastavilo. Pojistky byly spálené včetně hlavní pojistky. Neměla jsem žádnou náhradní. Auto bylo porouchané, obchody zavřené. Nevěděla jsem, kde si opatřit nové pojistky. Cítila jsem se jak ve slepé uličce ... Muž a syn se brzo vrátí a jídlo nebude hotové. Byla jsem tak skleslá, že jsem si lehla na postel. Za pět minut jsem uslyšela hluk z kuchyně. Vstala jsem, abych se podívala, co se děje. K mému velkému překvapení se máslo začalo tavit na plotýnce, která už byla horká. Nechápala jsem už nic, protože nikde jinde v bytě proud nešel. Jak mohl fungovat sporák? Lámala jsem si s tím hlavu. Přesto to bylo užitečné, protože jsem byla zaměstnána přípravou jídla. Když se muž vrátil, také se v tom všem nevyznal. I když jsme totiž vybrali všechny špatné pojistky, elektroměr se točil dál, ale v 15 hodin se náhle zastavil. I sporák byl nakonec mimo provoz, ale jídlo bylo hotové. Můj muž vyměnil pojistky ještě jednou a pak už všechno fungovalo normálně.

Srpen je naše slavnost! Nechceme, aby den našeho svátku byl zfušovaný.

Chceš říci, že ...

(Ježíš mě nenechal dokončit větu.)

Nechci tě vidět smutnou v den našeho svátku. Vassulo, jsi Má květina. Víš, co znamená 'květina'? Květina je symbolem křehkosti. Proto na tebe velice dávám pozor, aby ti tvá křehkost neuškodila.

Děkuji, můj Bože, vím, že jsi mi velice blízko a že Tě miluji.

(Ostýchám se, protože si nic nezasloužím. Včera večer, když jsem byla v pokoji svého syna, jsem cítila vůni kadidla. Byla jsem z toho šťastná!)

Můj Bože?

Já jsem to. Miluji tě, nepochybuj o tom! Nejsi sama. Já, Ježíš, jsem s tebou, Květino. Vždycky jsem tě miloval k zbláznění. Rozdávej svou vůni, jak jsem tě to učil. Zkrášluj Mou zahradu, buď Mou radostí. Pojď, vidíš, Vassulo, začínáš chápat. Dnes jsem tě právem vzdálil ode všech, milovaná. Neuvědomila sis přesně, co s tebou zamýšlím. Necítila jsi Mou ruku na svém rameni, když jsem tě vzdaloval ode všeho tím, že jsem ti do ucha šeptal přání Svého Srdce? Teď, kdy zvedáš hlavu, najednou chápeš, že kolem sebe nemáš nikoho než Mne. Jak velmi tě miluji! Jsem tak šťastný! Připodobni se Mi, abys byla se Mnou sama, ano, my dva úplně sami. Já a ty, ty a Já.

Ach Vassulo! Stůj tady přede Mnou svým Bohem, Vassulo. Od této chvíle jsem jen Já a Já samotný. Jsem tvůj Bůh. Jsem tvůj Svatý Průvodce. Jsem tvůj Vykupitel. Jsem tvůj Ženich. Budu se starat o všechny tvé potřeby, milovaná. Potřebuješ pomoc? Přispěchám. Potřebuješ odvahu? Dám ti Svou Sílu. Potřebuješ útěchu? Padni do Mé náruče. Zůstaň v Mém Srdci. Chval Mě, Vassulo, chval Mě, Má dcero. Pojď a oslavuj Mě! Oslavuj Mě, vrhni se k Mým nohám, vzývej Mě! Buď Má! Ach, Vassulo, miluj Mě, jako Já tě miluji! Obklop Mě svou vůní, tak jako Já tebe. Stojím před tebou, Já, tvůj Spasitel! Vzývej Mě. Vnímej Mé Srdce v této chvíli a v této hodině. Noc je blízko, nechceš naplnit svou lampu se Mnou? Nečekej, dokud den trvá. Nech Mne naplnit tvou lampu.

Přijď a čerpej ze Mne. Dovol Mi být s tebou o samotě. Žij pro Mne. Osvěžuji se naší samotou! Miluji tě žárlivě! Má Láska je tak velká, že jsem tě zbavil všech. Nechceš se pokusit Mně rozumět? Vzdychal jsem, abych byl s tebou sám. Láska se rozhořela a když Láska plane, dovoluji si dělat, co se Mi líbí. Teď patříš Mně a přeji si, abys Mě korunovala věnci Lásky. Uchvacuj Mě svými dětskými slovy. Nech Mi volnost milovat tě, jak se Mi teď líbí. Což jsi Mi sama nepovolila užívat tě, jak si přeji?

Ano, Pane.

Použiji teď této svobody. Můj prst se prostě dotkne tvého srdce a když to učiní, nebudeš Mi nic odpírat. Je to nakonec náš srpen. Vždycky ti budu připomínat, že ho slavíme.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message