DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Rozšiřuj Mé Poselství

24. srpna 1987

Vassulo, lituj.1

Odpouštím ti tvé hříchy. Teď chci, abys Mě chválila.2

Vassulo, říkej: "Sláva Všemohoucímu Bohu". Víš, kdo jsem?

Jsi Alfa a Omega, Stvořitel všeho.

Dobře jsi odpověděla, Mé dítě. Teď ti řeknu toto: šťastni, kdo četli Mé Poselství a věří, co jsem napsal, aniž by Mne viděli při psaní. Šťastní ti, kdo slyší Má Poselství a následují je. Šťastní ti, kdo se sjednocují a šíří Pokoj a Lásku. Rozšiřuj Mé Poselství, rozšiřuj Můj Pokoj, kéž panuje ve všech srdcích. Nikdy nepochybuj o Mé Lásce.

Jak chceš, abych to šířila, jak mohu vůbec něco dělat? Nemám k tomu žádné pomůcky.

Počkej, Vassulo, a uvidíš. Pomohu ti.

Pojď, my, spolu?

Ano, můj Bože. My, nás.


1 vzbudila jsem lítost
2 zaváhala jsem, hledajíc vhodná slova


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message