DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Budoucnost je Moje a jedině Moje

6. února 2021

Vassulo, raduji se pokaždé, když na Mě pomyslíš. Je snad o Mně známo, že bych nedodržel slovo? Vždy budu po tvém boku. Vždy tě budu chránit, pomáhat ti, jednat s tebou ohleduplně a zachraňovat tě. Slyš mě, daruj mi svůj čas, milovaná a já ti daruji několik vítězství ve tvém apoštolském poslání! Nečekej na uznání lidí, protože to pro Mě nic neznamená, posílám tě ve Svém Jménu jako svědka, abys svědčila o Mé veliké Lásce, kterou mám k vám všem, a tak kdo má uši, slyš. 

Všechno, co ses od začátku naučila, pochází ode Mě, tvého Pána a Boha. Všechno, co jsem ti předpověděl, se splnilo. Žádal jsem tě, abys prorokovala v Mém Jménu, a prorokovat v Mém Jménu znamená prorokovat Pravdu. Všechno, o co jsem tě žádal, abys zapsala, všechny předpovězené budoucí události se naplnily, Já nejsem jen nějaká náhodná, soukromá návštěva, která jen tak něco vypráví, přicházím z Nejvyššího Nebe, abych vedl kroky této generace v Pravdě, požádal jsem tě, abys učinila vážný slib, Já, který jsem strážcem Svých Přikázání, jsem tě poté, co jsem tě zformoval, povolal za apoštola tohoto Konce Časů, abys předávala jasně a srozumitelně Má Slova skrze Mé čisté Světlo. Oděl jsem tě Svým Světlem a utvářel tě ke Své podobě. Vyvolil jsem tě mezi mnohými, abych napsal tento Hymnus Lásky, jenž bude padat jako ranní rosa z Domu Jahveho, jako kapky deště na tuto vyprahlou suchou zemi, a připomene vám všem tu samou Pravdu, i když ji někteří z vás již znají, protože je stále mnoho těch, kdo ji neznají. Tak mi dovolte, abych k vám znovu promlouval. Nyní už máte důkaz, že co jsem v minulosti řekl, se naplnilo. Vidíš, dcero, nikdo nemůže mluvit o budoucích událostech, jestliže to nepochází ode Mě. Budoucnost je Moje a jedině Moje. 

Tvůj závod ještě neskončil, Vassulo, tak drž pevně Mou Ruku ve své. Ať jsem tvým jediným cílem v životě Já a jedině Já. Tvůj Mocný Král je po tvém boku. ic      

6. února 2021


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message