DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mé Slovo říká, že Mé Mystické Tělo je Jedno!

8. července 2016

Má Vassulo, oslavuješ Mne, když Mne hledáš. Jsem váš Spasitel a Má Láska Mne přivedla na zem, abych vás všechny osvobodil. Já jsem naprosté odpuštění a Mé Poselství tobě je o odpuštění. Proto poté, co jsem ti odpustil, jsi měla odvahu přistoupit ke Mně s důvěrou, s vírou dítěte, s vědomím, že Já ti nikdy neublížím ani tě neodmítnu, ale právě naopak. Dal jsem ti pocítit Svou nesmírnou Lásku a radost, kterou jsem měl, když jsem tě konečně vtáhl do Svého Srdce! Má moc pak v tobě působila, aby vyslovila Má Poselství skrze tebe, což ti bylo dáno skrze milost. Nebylo pro Mě důležité, že jsi byla nejnepatrnější z Mých svatých, Má Moc tě pozvedla a podepřela tě milostí.

 

Když jsem tě povolal, tak jsem ti dal pochopit, že Mé Tělo je Jedno, a že je jen jeden Duch, že Já jsem Jeden, a že je jen jedna Víra, jeden Křest a že Bůh, který je Otcem všech, je nade všemi, všudypřítomný a ve všem, musí být vyvyšován a takto uctíván. Maličká, to, že jsi porozuměla, že tato jednota je Mým zájmem, a že Mě učiní naprosto šťastným a oslaveným, se hluboce dotýká Mého Srdce. Důvodem je to, že jednota přivede celý svět k životu v míru, ale nejen to, Já pak přivedu svět k uznání Mne jako

                                   Krista...


 a že jsem byl poslán Bohem. Ano?

Je jednota, kterou chceš, smíření všech církví? Ale aby jejich nařízení nadále zakazující věřícím z jiných církví Tě přijímat v Eucharistii zůstala? A nebo je jednota, kterou chceš, aby se kněží všech církví shromáždili a sloužili Eucharistii kolem jednoho oltáře?

Vassulo, všechno je napsané v Písmu, Mé Slovo říká, že Mé Mystické Tělo je jedno! Nikdo nemůže druhému říci, „Jdi nepotřebuji tě.“ nebo „Jdi, nepatříš do této církve.“ Je to to samé, jako kdybyste řekli: „Jdi, nepatříš k tomuto Mystickému Tělu.“ Oko nemůže říci ruce, že není potřebná, nebo že nepatří k tomuto Tělu. Tedy má odpověď na tvou otázku je následující:

Dokonalá jednota bude, když všichni pastýři, bez ohledu na to, ke které patří denominaci, se spojí kolem jednoho oltáře a budou koncelebrovat společně… dokud v nich bude chybět Láska a nebudou vlastnit tento dar, kvůli strachu, rivalitě, předpojatosti, pýše a podobným neřestem, Mé Tělo zůstane rozdělené a svět bude dále trpět, odmítat pokoj, odmítat Můj Zákon Lásky a místo toho bude snadno do sebe absorbovat všechny temné síly zla. Proto tedy, každý, kdo tvrdí že je inspirován a má víru, a přesto nepoznává, že jsem to Já, Pán, kdo chce tuto jednotu, a že jsem to Já, kdo mluví... nebude míru...

ano, jsou mnozí, kteří vypadají, že Mne vůbec neznají. Jsem s vámi tímto způsobem, neboť jsem si ho vybral, a Já nepotřebuji oprávnění, radu nebo svolení od kohokoliv z Mých stvoření, abych takto jednal. Přišel jsem, abych postavil z ruin Mou Církev, skrze slabost, ve které se nejlépe projeví Má Moc! Láska je blízko Tebe, Vassulo, tak neumenšuj svou touhu být se Mnou. Buď dobré vůle, abys Mi sloužila, a Já ti budu nadále dávat sílu, abych vyburcoval tuto spící generaci… ic


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message