DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Zpívej světu Můj Hymnus Lásky!

1. července 2016

Miluji Tě, Jahve, můj Žalme, můj Spasiteli a má Skálo. Můj Štíte a Spáso.

Vassulo, chovám tvá slova jako poklad ve Svém Srdci, pamatuj, že stezka, kterou jsem připravil pro tebe a pro uzdravení této generace, má svůj původ v Mém Otcovském Slitování! Jsem vpravdě tvá Skála, tvůj Žalm, a co více, Já, který jsem stvořil Nebesa a zemi pouhým Svým Slovem vím, že Nebesa zvěstují Mou Slávu a dodržují dokonalý Zákon, který jsem jim dal.

Rozšiř své srdce, dítě! Dej prostor Mé Svatosti a opásej se Mou Silou. Požehnali jsme tvé misi.1 Zpívej tedy světu Můj Hymnus Lásky! Zjev Mou Lásku lidstvu. Řekni jim, že Já, Jahve, se skláním ze samotného Nebe, ze Svého Trůnu, abych vás všechny dosáhl a byl mezi vámi. Má zachraňující pomoc je vám dávána zdarma.

V této době vedu tvou generaci se Slitováním a uděluji vám věčná požehnání. Vidíš? Dávám vám poznat Své Cesty a učím vás Svým Stezkám skrze Moudrost, a jako ukazatele jsem ke každé křižovatce postavil Své anděly, aby vás vedli ke Mně, k Pravdě, abyste se Mi klaněli v Pravdě. A potom Já stvořím ve vás nové srdce. Buď šťastná, dcero, a stále se modli. Konej své povinnosti a nikdy nezapomínej na Mou Přítomnost!

AlphaOmega

1 Nejsvětější Trojice


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message