DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsem znám jako Učitel lidstva

30. listopadu 2015

Pane! Ty jsi radostí naší duše,
štěstím našeho ducha,
svítilnou našeho těla,
Sláva Tobě, Můj Bože, Otče všech...

Ó, pojď! Neboj se, zvuk tvých slov Mne potěšil. I když je tvá přirozenost slabá a omezená, Mé Srdce se raduje. Raduje se ve tvé ubohosti, Má Vassulo.

Každá vize, kterou jsem ti dal, každé zjevení, které jsem do tebe vdechnul, pochází z Mé Moudrosti, ne od mudrců ani z rozumnosti inteligentních lidí, ale z Mého Svatého Ducha.

Mine tento rok a uvidíš jaký nářek a pláč  bude tato generace sklízet a jaká bude panika! Vaše generace uskutečňuje plány, které nejsou Mými, a tak vrší hřích na hřích, smrtelné hříchy.

Piš: Nyní, jako za dnů Noeho, k vám sestupuji, abych varoval vaši generaci. Když jsem je varoval před potopou, která měla přijít, nevěřili. Dnes, Vassulo, jsem otřásl nebem, jako nikdy předtím v historii, abych shromáždil národy k pokání, ale potomstvo této generace jsou synové utlačovatelů, kteří potlačovali Má varování, potlačovali Má Slova, aby neinformovala lidi a nebyla slyšet. Stoupenci zla!

Dcero! Jak trpím, když vidím, že tak mnozí zůstávají v hlubokém spánku. Od začátku, od úsvitu Mých zjevení, jsem žádal každého, aby se vrátil ke Mně a žil svatě! Svatý život znamená milovat Mne a sebe navzájem. Toto bylo Mým základním poselstvím této generaci, jak jste to od začátku slyšeli, že máte milovat jeden druhého.

Říkám vám, že jestli ve vašich srdcích neklíčí láska, jste živé mrtvoly.

A nyní, Vassulo, spočiň svou hlavou na Mém Srdci a vzpomeň na Má Slova, že Já, Ježíš, který tě povolal, ti opět říkám…

Ano! Miluji tě bezpodmínečnou Láskou. Zvolit si tebe, byla volba Mého Otce a Mne. Přišli jsme k tobě, abychom tě zachránili a zahrnuli tě Svými požehnáními, aby ses vydala cestou ctností, aby sis učinila domov v Nás a My v tobě. Musíš se rozhlédnout kolem sebe, připočíst všechno Poznání, které tvůj duch od Nás načerpal, aby sis uvědomila milosti, které jsi obdržela tím, že jsi přijala Naše Volání a zdědila naše Království. Potřebovali jsme pouze kající a slabé srdce, abychom do tohoto srdce vlili Své instrukce a zasnoubili se s ním v naší důvěrnosti…

Můj Otec a Já jsme se stali tvým osobním Učitelem. Jsem známý tím, že jsem Učitelem1 lidstva. Požehnaná jsi ty, kterou jsem poučil Svým Zákonem, a které jsem dal Svůj Pokoj, takže se nikdy necítíš opuštěná. Pomazali jsme tě v Naší Lásce. Jsi naše dítě, které vyrostlo v Nás. Formovali jsme tě, abys byla pevná a ve tvé nicotnosti jsme se radovali.

Má Píseň je o dobrotě a spravedlnosti, Má Píseň je pro všechny, aby se zpívala navěky. Vždy ke Mě přicházej s písněmi radosti. Korunuj Mě Láskou a nedovol nepříteli, aby vykořenil tvé základy, které máš ve Mně. Vždy odpovídám na tvé modlitby a poskytnu, co je pro tebe nejlepší. Vždy posílám více potravy, než můžeš sníst! Volej Mne, kdy chceš, Má Vassulo. Tvá námaha za uplynulých třicet let bude odměněna stejně jako těch, kteří se namáhali pro stejnou věc Spravedlnosti. Nebesa nezapomínají. Vše, co děláš s Láskou kvůli Mě se počítá. Osamocena nejsi! Láska je vždy blízko tebe… ic


1 Potom jsem slyšela: par excellence - to znamená nade všechno.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message