DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Pán chce, abychom vstoupili do důvěrného vztahu s Ním

10. srpna 2015

Dcero Egypta, pokoj s tebou. V mládí jsi odmítla naslouchat Mému hlasu. Ale Já jsem řekl ve Svých nebeských nádvořích: „Svedu ji dříve, než jí zešediví vlasy. Budu v ní pracovat a zanedlouho požehnám a pomažu to, co kdysi bylo bytím bez zákona“.

Ano, to je Můj plán v ní. Pak ji z neúrodného stromu proměním ve strom přinášející ovoce, jehož listy jsou léčivé. Také ti říkám jako jedné ze Svých žákyň: Neboj se, vyrůstej ve stopách svého Učitele. Potřebuji, abys byla dokonalá! Neboj se těch, kteří se ti kvůli svým vlastním zájmům budou snažit sebrat odvahu, dcero. V Mých poselstvích jsou slova, která jsou ještě zahalena, ale přijde den, kdy vše, co je skryto, bude vyneseno na světlo, a co je zahaleno, bude odhaleno.

Říkám ti to proto, aby bylo jasné, že každý, kdo se pokouší interpretovat Má slova, která ještě zůstávají neobjasněna, dělá chybu, tyto interpretace jsou mylné. Tato setba, kterou jsem v tobě zasel, spasí mnoho duší. Proto uč to, co jsi pochopila skrze Světlo Mého Ducha.

Vassulo, slyšel jsem tě říkat: „Pán chce, abychom vstoupili do důvěrného vztahu s Ním.“ Je tu někdo, kdo ještě nepochopil, jak si cením vaši důvěrnosti ke Mně? Co jsem tehdy řekl Šimonovi, když Mě pozval do svého domu a byl pohoršen důvěrností Máří Magdalény ke Mně? Řekl jsem: „Šimone, tys Mě nepřivítal tím, že bys Mi umyl nohy, ale ona skrápěla Mé nohy svými slzami a utřela je svými vlasy. Tys Mě nepolíbil, když jsem vešel do tvého domu, ale ona nepřestává líbat Mé nohy. Tys nepomazal Mou hlavu olejem, ale ona Mi na nohy vylila vonný olej.“

Řekni mi, co je náboženství? Náboženství je, když slíbíš Bohu, že Mu budeš patřit, budeš Mu oddaná, budeš naplněná důvěrou a vírou až do konce, ale nikdy bez lásky. Protože láska odpouští hříchy. Láska neustále volá člověka, takže by nikdo neměl být překvapen, když spolupracuji s těmi, kteří Mě milují, s těmi, které jsem pomazal a povolal za Své proroky a k dalším účelům.

Ach, je tu ještě jedna věc. Slyšel otázku tvé přítelkyně:  „Pokud je Bůh dobrý, proč je ve světě tolik utrpení?“, na kterou odpovím: Svou Božskou mocí jsem vám všem dal všechny věci, které potřebujete k životu - abyste byli šťastní. Přesto, kolik z vás se mi na tomto světě opravdu zasvětilo? Není vás mnoho, ale když se Mi člověk nezasvětí, není schopen Mne poznat a porozumět Mi.1 Povolal jsem každého Svou vlastní slávou a dobrotou k tomu, aby byl dobrý. Nikdy jsem vám nepřestal dávat dary, dary, které vás uschpnňují k tomu, abyste měli podíl na Mé Božské přirozenosti a unikli porušenosti  tohoto světa, který je plný zkaženosti a neřesti. Ale v tomto světě chybí láska, která byla nahrazena všemi druhy neřestí, které ničí nejen vaše duše, ale i vaše těla. Trpíte svou vlastní vinou a je to vaše ruka, která je příčinou vašeho trápení, ne Má.  

Jsem vaše Útočiště, váš Spasitel a vaše pevná Tvrz! Ať si je jistý každý, kdo ke Mně volá, že Já Jsem s ním... IC Láska vás miluje…  

 


1 Jinými slovy trpíme a umíráme kvůli našemu odpadlictví, jak Pán už v minulosti řekl. Ničíme sami sebe.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message