DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vryl jsem každé Své Slovo do tvého srdce

22. června 2015

Pokoj s tebou. Pochop, Mé dítě, kvůli čemu jsem tě zavolal. Milostí jsem otevřel dveře do Mých nebeských nádvoří, abych tě vyučoval, pomazal a formoval v apoštola. Každé Své Slovo jsem vryl do tvého srdce. Pamatuj, co jsem tě učil: Všechno, co děláš, musí být děláno s láskou! Nevlastni nic, co není Mé a co se zcela protiví Mé vůli. I když mě neslyšíš a necítíš Mou přítomnost, nikdy nevěř tomu, že bych jen na okamžik změnil své smýšlení! Protože Můj plán v tobě není závislý na lidech. To, co mám ve Své Mysli, dalece přesahuje jakékoliv rady od lidí.

Jsem Živý Bůh, Všemohoucí a Mé Světlo proniká tvým srdcem, osvětluje tě Mou Přítomností a Mým Poznáním. Všechny tvé těžkosti budou vynahrazeny. A Já budu dále ukazovat Svou Slávu na tvé tváři. Mou Tvář na tvé, aby slepí uvěřili. I když oči některých ponechám zakryté, takže neuvidí.

Ano, milostí jsem tě vyvolil, abys hlásala jednotu a smíření a  volala každého k pokání. Proto, Mé dítě, neváhej mluvit o Mém citu, který chovám ke každé duši, a o velikosti Lásky k vám všem! Jsem Láska, Já, Ježíš, ti žehnám, Mé dítě. IC       


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message