DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Hodina krize se nyní vznáší nad zemí

20. srpna 2001

Vassulo, věz, že Já, Jahve, tě miluji; nikdy nepochybuj o Mé Přítomnosti; Já Jsem je s tebou a raduje se v tobě;

pokračuj dál, budeš čerpat ode Mě, nedovol nikomu v této poušti, do které jsem tě poslal, aby tě přesvědčil, že s tebou nejsem každý den; klaň se Mi a oslavuj Mé Jméno; požehnaný je ten, kdo si hýčká Mou nevýslovnou krásu a žízní po Mně, stane se Mou dokonalou zahradou; a Já v něm budu přebývat;

dcero, vzdoruj útokům zlého tím, že tyto útoky proti sobě budeš ignorovat; na tobě celé je vytištěno Moje Jméno a už to ho dohání k zuřivosti; ano, využívá lidi a těší ho, když jsou to kněží, kteří tě pomlouvají; ale zlý přinese smrt zlomyslným;

zatímco zlý obchází vztekle kolem jako rozzuřený pes, ty, Moje Vassulo, bys měla dělat přesný opak, konat dobro, vyzývat k pokoji, usilovat o lásku, pěstovat spravedlnost a ctnost tam, kde je neřest; buď Mou pronikavou vůní; nezapomeň, od koho jsi vzešla; když se budeš držet Mých Instrukcí, dokážeš, že jsem si tě vyvolil, abys byla Mým nebem posetým hvězdami, které budou zářit jedna jasněji než druhá; vydej se na cestu a přitáhni ke Mně další nebesa, ve kterých budu moci založit Své Království;

ach, Vassulo! hodina krize se nyní vznáší nad zemí; co tato země zasela, nyní bude sklízet; ďábel na tebe bude vylévat své zvratky, generace; všechno jeho pohrdání, které vždy k tobě měl, bude vylito; hory a hory hanebností, podvodů, nespravedlnosti a ohavných hříchů vám ulpěly na rukou; hory pýchy, hory sobectví, hory zatvrzelosti, hory bezbožnosti, hory všeho druhu, nekonečné hory, jako je rozptýlen kouř a navždycky zmizí, Já je rozptýlím; čekej a uvidíš;

Mé Jméno je Jahve!


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message