DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Hodina krize se nyní vznáší na zemi

20. srpna 2001

Vassulo, věz, že Já, Jahve, tě miluji. Nikdy nepochybuj o Mé Přítomnosti. Já jsem s tebou a raduji se v tobě.

Jdi dál, Já tě obdaruji, aby tě nikdo v této poušti, do které jsem tě poslal, nepřesvědčil, že každý den nejsem s tebou. Uctívej Mě a oslavuj Mé Jméno. Požehnaný je ten, kdo se těší z Mé nevýslovné krásy a žízní po Mně, stane se Mou dokonalou zahradou. A Já v něm budu přebývat.

Dcero, vzdoruj útokům zlého tím, že tyto útoky proti sobě budeš ignorovat. Na tobě celé je vytištěné Moje Jméno a už jen to ho činí zuřivým. Ano, on využívá lidi a má potěšení, když jsou to kněží, kteří tě pomlouvají. Ale zlý přinese smrt podlým.

Zatímco zlý kolem pobíhá s pěnou u úst jako rozzuřený pes, ty, Moje Vassulo, by ses měla chovat opačně, konat dobro, hledat pokoj, jít za láskou, pěstovat spravedlnost a ctnost tam, kde je neřest. Buď Mou pronikavou vůní. Nezapomeň, od koho jsi vzešla. S Mým Návodem, který následuje, dokážeš, žes byla Mnou zvolená být Mým nebem posetým hvězdami nejkrásnější záře. Vydej se nakreslit pro Mě další nebesa, na nichž budu moci založit Své Království.

Ach Vassulo! Hodina krize se nyní vznáší nad zemí. Co tato země zasela, nyní bude sklízet. Ďábel na tebe bude plivat své zvratky, generace. Všechno jeho pohrdání, které vždy k tobě měl, bude vylito. Neřesti, klam, nespravedlnosti a ohavné hříchy pokryly vaše ruce místo vedle místa. Hory pýchy, hory sobectví, zatvrzelosti, hory bezbožectví, hory všeho druhu, nekonečné hory, jako je rozptýlený kouř a není ho více vidět, Já rozptýlím. Čekej a uvidíš.

Moje Jméno je Jahve!


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message