DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Žehnám každý krok, který učiníš v Mém Jménu

14. srpna 2001

Můj Jahve na nás shlíží dolů ze Svého Trůnu,
na každého z nás a zkoumá nás.

Kdo je mezi námi připraven nabídnout našemu Otci
věnec ctností?

Kdo mezi Tvými obyvateli, můj Jahve,
vystupuje na Tvou svatou horu?

Kolik jich mluví pravdu
z hlubin svých srdcí?

Kdo je bez viny?

Pomáhal jsi mi a stále pomáháš,
protože má duše ve své ubohosti
k Tobě neustále volá o pomoc.

Kdybys ode mne odvrátil, snad jen na malou chvíli,
Svou Svatou Tvář,
můj život by vyschl a sestoupil do stínu Smrti.

Tys mé Světlo, má Hostina,
Bůh, který mě drží naživu.

Zůstanu živá tak dlouho,
pokud ve mně budeš dýchat.

Tys mi ve Své nevýslovné velebnosti
udělil tolik laskavostí.
Dovolils mi zavolat Tě v kteroukoliv hodinu
a rozmlouvat s Tebou,
dar, který je druhým těžko k uvěření.

Ó Pane, pomoz mi přijmout všechna jejich obvinění!

Pokoj tobě, Moje květinko.

Proč bych s tebou neměl svobodně rozmlouvat? Nebo bych se teď měl radit s lidmi? (...)1 Je zde něco víc než toto … zavolej Mě, kdykoliv si to budeš přát. Já, Jahve, jsem ti dal tento dar. Já mohu dávat, komukoliv chci dávat a kolik chci dávat! Potěš Mě tím, dcero, že Mě budeš mít neustále ve své mysli.

2 Postavím ti ho do cesty.

Každému kroku, který uděláš v Mém Jménu, žehnám. Každý zvuk vyslovený tvými ústy, který se Mne týká, žehnám. Pohleď, více důvěřuj, vložil jsem Svá Slova do tvých úst, proto buď dobré mysli. Pokračuj v konání dobrého. Dobro pochází ode Mne.

Pojď, budeme pokračovat v Mém Díle tímto způsobem.3 Dovol Mi zaměstnávat tě ještě nějakou chvíli. Každé slovo pochází ode Mě. Zvolil jsem si tě jako Svůj příbytek, proto netrap své srdce kvůli těm, kteří tě obviňují. Já, tvůj Stvořitel, jsem s tebou, proto buď šťastná. Nikdy na to nezapomeň … jsi příliš malá, abys to mohla pochopit … nikdy nepochybuj, pojď.


1 něco jsem nyní řekla Jahvovi, svému Bohu
2 v této chvíli jsem uviděla podobu jistého kněze, kterého znám
3 způsobem poučení


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message