DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Buďte jedno v Mém Jménu - Poselství pro Indii

22. ledna 1998

(Indie)

Má květino, ať země zajásá, ať celý tento národ, kam jsem tě poslal, žasne nad Mými skutky a je naplněn Mou dobrotivostí. Na těchto lidech spočívá Mé požehnání ...

Nyní v přítomnosti Svých andělů a svatých jim říkám: Já, Ježíš Kristus, Boží Syn a Spasitel, jsem vaše pomoc a štít. Obraťte se ke Mně a uvažujte o všech Mých Přikázáních. Učte se být spravedliví a odumírat sobě samým. Můj návrat je bezprostředně blízko. Neříkejte: "Nemám žádné útočiště." Já jsem vaše útočiště a Mé Srdce je vaším místem odpočinku.

Protože jste v Mých očích tak drahocenní, poslal jsem také k tobě, Indie, semínka,1 abyste je zaseli do své země, a žeň bude bohatá a hojná, dáte-li se ve svém srdci do obdělávání půdy. A vaše země bude na zrno reagovat. Pak každý bude vědět o Mé Lásce a odpoví na Mé Volání. Neustupujte zpět, ale pojďte ke Mně s modlitbami. Potřebuji horlivé modlitby z vašeho srdce za obrácení světa. Tak budu mít z vás radost.

Dnes jste uslyšeli Můj Hlas2 a říkám vám: Neváhejte, ani nezatvrzujte svá srdce, neboť toto je Má Milost, která k vám nyní přichází.

Buďte jedno v Mém Jménu.

(Později, v 3.45 ráno, mě Ježíš zavolal.)

Řekni jim: vše co si přeji je láska, usmíření a duch odpuštění. Ano, chci aby Mi projevili svou lásku.

Ic. Já jsem s tebou ....


1 Ježíš má na mysli poselství 'Opravdového Života v Bohu'
2 prostřednictvím poselství 'Opravdového Života v Bohu'


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message