DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Můj Návrat je bezprostředně blízko (poselství pro Indii)

26. ledna 1998

(Indie)

Já Jsem. Piš, Má Vassulo, Má Slova tomuto národu:

Dávám vám Svůj Pokoj .... nechť Můj Pokoj, který vám zanechávám, zůstává s vámi a zahaluje vás. Nebojte se a neříkejte: "Co mám dělat, Pane?" Indie, ach Indie, obětuj Mi své srdce a věrně se modli ze srdce ke svému Spasiteli. Vaše modlitby posvětí vaši duši a duše jiných. Modlete se bez přestání a zažeňte Zlého .... buďte spojeni se Mnou a zakořeněni ve Mně, pak nikdo a nic v tomto světě nevstoupí mezi vás a Mne. Můj velký Návrat je bezprostředně blízko.

Vážil jsem k vám celou cestu se Svým Srdcem na Dlani, vezmi si Je, Indie, a vlož Mé Srdce do svého srdce. Přišel jsem se Svým Poselstvím. Volám váš národ, aby obrátil svá srdce k Bohu a žil svatě. Já jsem Bůh a Pán. Šiřte Mou Píseň lásky a založte vinohrady všude, kam půjdete. Obdělávejte svou zemi a neváhejte. Nebojte se bouří, které mohou tu a tam nastat.

Já Jsem je s vámi .... Mé Nejsvětější Srdce je vaším útočištěm, tak pojďte a zasvěťte sebe a své rodiny Mně a Neposkvrněnému Srdci Mé Matky. Já, Ježíš, hodlám zůstat ve vaší zemi a posvětit ji. Proto vás všechny žádám, abyste zasvětili svou zemi Našim Dvěma Srdcím. Buďte Mi věrní a buďte jedno v Mém Jménu.

Ach děti, žehnám vám.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message