DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Buď jako hlasitá kniha a mluv

26. října 1997

Pane, Otče a Mistře mého života,
nedovol, aby mě ovládlo pokušení,
že bych pochybovala.
V mém srdci plane touha
jako pec, která nemůže být uhašena,
dokud nebude ukojena
touha přitahovat duše k Tobě,
ale zmocňuje se mě pokušení,
pochybovat o tom,
že jsi opravdu otevřel má ústa a
pozvedl mne do Svých Nádvoří.

Já jsem tvou Silou; nechápavé děťátko, což jsi neporozuměla? Já jsem Ten, kdo tě naplňuje Svým Poznáním; Já jsem Svatý, který naplňuje tvé srdce radostí; Já jsem to, tvůj Otec; nevšímej si svého rozčarování; modli se ke Mně srdcem, důvěřuj Mi a nech se ponořit do Oceánu Mého Milosrdenství; utišuj Mou žízeň po duších;

Dobrota a Milosrdenství jsou světlem tvým nohám; projevil jsem ti Svou Lásku, abys Mi porozuměla; buď jako hlasitá kniha a mluv, říkej všechno, co jsem Já řekl tobě; prolom mlčení smrti a cituj Má Slova; dej Mne poznat těm, kteří Mne nikdy nehledali, aby uvažovali o tom, že Já Jsem, který Jsem, je jejich Ženich; to je tajemství, které se staví na odpor nejen odpadlíkům, ale i všem těm, kteří, ač kážou Mé Slovo, se se Mnou nikdy nesetkali a neznají Mne;

Já, tvůj Pán, Otec, Ženich a Mistr tvého života, ti žehnám v Naší Trojjediné Svatosti; rozumíš? v Mém Jménu také žehnej Mému lidu;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message