DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Дяволът Иска Да Те Примами Обратно При Себе Си

18 май 1987

(Бях в 6.30 ч. на Светото Причастие, както ми беше поискал Иисус. По средата, Иисус започна да Ми говори. Получих Хляба и Го почувствах в устата си като разкъсано парче от плът,1 което силом се беше откъснало по време на бичуването. Странно, колко по-различно беше чувството днес от вчерашното. Изглежда сякаш Иисус иска да ми даде различни впечатления.)

Иисус?

Аз съм;

обичай Ме, eла по-близо до Мен; ще ти давам различни впечатления всеки път, когато Ме приемаш; Васула, става Ми мъчно, когато си отдалечена от Мен;

(Вярно е. Понякога, когато “вълната” на съмнение ме обзема, отказвам да Му говоря или да Го видя, казвайки си, че не е Той, избягвам образа Му, избягвам да говоря с Него, избягвам всичко, на което ме научи. Старая се да убедя себе си, че всичко това е игра на фантазията ми.)

огорчаваш Ме, любима; обиждаш Ме, когато Ме възпрепятствуваш и изглеждаш толкова далечна; разбери, че дяволът е зад всичко това; отчаян е и иска да те накара да повярваш, че си ги измисляш всички благодати, които ти дадох; иска да забравиш всичките Ми Небесни учения; иска да те примами обратно при себе си;

когато изглеждаш толкова отдалечена от Мен, страхувам се, страхувам се за теб; когато пастирът вижда едно агне да се отдалечава от стадото му, ще остане ли бездеен? един добър пастир ще изтича при него, ще го хване и ще го прибере обратно;

когато те видя да се отдалечаваш, няма да чакам; ще изтичам да те доведа; ще те придърпам по-близо до Мен; малка ти, ще те покрия с дрехата Си, когато ти е студено; ще те нахраня, ще те вдигна при Сърцето Си, когато си отчаяна; какво ли не бих направил за теб;

Иисус?

Аз съм;

Защо всички тези благодати към мен? Защо?

остави Ме свободен да дам, на когото Ми харесва;

Но не искам да съм различна от другите!

Васула, ще Ме приемеш, остави Ме да те използвам; не ти ли казах, че ще те освободя?

Не разбирам.

желая да освободя много души от веригите им, веригите на лукавия; използвам те като инструмент; не тълкувай погрешно Делата Ми; призивът Ми не е само за теб; призивът Ми на Мир и Обич е за цялото човечество!

Да, Господи, но се чувствам някак неудобно, когато приятелите ми узнават за това. Искам да кажа, неудобно е, когато някои от тях гледат и казват “Ти си привилегирована.” Чувствам се ужасно.

чувствай се ужасно, дъще, защото беше избрана заради нищетата ти; не те избрах за заслугите ти; бях ти го казал веднъж, че заслугите ти са нищожни и каквото излиза от устата на Господа е само Истина; идвай често при Мен да се покайваш; помни, не те облагодетелствувам повече, отколкото останалите Си деца;

Зная, Иисус, зная и затова се чувствам неудобно за тази благодат, която ми даде да Те зова всякога, когато пожелая.

Васула, Васула, давам и на най-окаяния; нека видят приятелите ти каква бездна на Милосърдие и Прошка е Сърцето Ми; нека видят как възкресявам дори мъртъвците; нека видят колко обичам онези, които се отрекоха от Мен;

Иисус?

Аз съм, любима;

Не зная какво да кажа.

кажи, че Ме обичаш;

Обичам Те и го знаеш.

обичам те, дъще; да, въпреки нищетата ти; помни, говори Ми; Аз съм твоят Жених; подели с Мен, усмихвай Ми се, когато Ме гледаш;

Да, Иисус. Чувствам, че присъствието ми Те обижда. И зная, че се повтарям. Как можеш да ме търпиш…

обичам те;

Аз също Те обичам.

чувствай Ме; погледни Ме в очите;2 да, помни, дъще, че съм Светият ти Отец; да вървим сега;


1 Иисус ми показа, че Светото Причастие не е просто обикновен хляб, който получаваме, а наистина приемаме Тялото на Христос.
2 Погледнах го. Очите Му бяха сериозни, но ИЗПЪЛНЕНИ с обич…

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message