DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Милосърдието Ми Е Толкова Голямо, Колкото И Строгостта Ми

19 февруари 1993

мир, любима Моя; едно ли си с Мен?

Направи духът ми да е един с Духа Ти. Единственo Ти би могъл да го направиш, Господи.

радвам се, че съзнаваш нищожността си и че без Мен не можеш нищо; опри се на Мен и ще привлека душата ти при Мен; Обичта е до теб и Духът Ми е върху теб; позволи Ми да продължа вчерашното Си послание;

чуй Ме: кажи им, че милосърдието и гневът Ми принадлежат еднакво на Мен, който със Силата Си прощавам, но оставям и гневът Ми да се излива; голямо е Милосърдието Ми, но голяма е също така и строгостта Ми;

(Господ ми поиска да напиша този пасаж от Мъдр. Сир. 16:11, 12.)

виждаш ли, дъще, скоро ще разкрия и Справедливостта Си; Планът Ми има своето определено време; Милосърдните Ми призиви имат и те своето определено време; когато приключи това време на Милосърдие, ще покажа на всички, добри и лоши, че и строгостта Ми е толкова голяма, колкото и Милосърдието Ми, че и гневът Ми е толкова мощен, колкото и прошката Ми; всички неща предречени от Мен сега бързо ще се изпълнят; нищо няма да бъде пропуснато;

говорих ви за Oтстъпничеството, Oтстъпничеството, което завърза ръцете1 на най-добрите Ми приятели, обезоръжавайки ги със скоростта си и с размера си; не бях ли казал, че кардинали ще се противопоставят на кардинали и че епископи ще връхлитат срещу епископи и че мнозина се направляват към гибелта си? с непреставащите си битки отслабиха Църквата Ми; днес, този бунтовен дух се разгръща във вътрешността на Cвятото Ми Място;

помниш ли видението, което ти бях дал за усойниците пълзящи около Светите Тайнства на олтаря? не ти ли разкрих колцина от тях се противопоставят на Моя папа?2 и как го изблъскват настрана?3 дадох ти вече подробно описание на Бунта във вътрешността на Църквата Mи;4

вярна Моя приятелко, позволи Ми да спра тук, ще продължим по-късно; остани при Мен и Ме радвай;


1 Означава, че бяха безсилни.
2 Папа Йоан Павел II.
3 Предишното послание.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message