DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Земята Ще Се Разклати И Ще Се Разтърси
Единството Не Е Доброжелано, Както И Обичта Не Е Доброжелана

18 февруари 1993

Господи, докога ще им1 позволяваш да Те предизвикват?

следващия път, когато ще им говоря, ще вдигна буря!

Пренебрегнаха съветите Ти във вселенския център (в град Мексико),2 станаха и си тръгнаха по средата на срещата. И както знаеш, най-големите възражения в Световния Съвет на Църквите произходиха от моите, които не желаеха присъствието ми там, на нито една среща.

но Аз, Победителят, ще ги огъна двойно… виж, Васула-на-Моя-Жар, имай Мира Ми, не търси никого, освен Мен! душа-на-Моя-Жар, върви при нациите и остави на Мен възраженията; онези, които Ми се противопоставят, ще ги накарам да станат от Постовете си и двойно ще ги огъна; имай Ми доверие, върви при нациите и припомни на всички Обичта Ми и че Иисус означава Спасител, Избавител и че величието на Обичта Ми към всички вас надвишава всичко…

не гледай нито наляво, нито надясно, помни как, поразен от нищетата ти, Отецът Ми ти даде Своя Мир, за да предадеш този Мир на всеки един; Отецът Ми, развълнуван от потресаващата ти немощ, ти разкри Лицето Си и чрез теб и на другите; Светият Ми Дух, очарован от твоята нищожност възтържествува над теб и постави Престола Си в теб, за да царува върху душата ти, а Аз изпълних душата ти с Богатствата на Свещеното Си Сърце;

скоро, любима на Душата Ми, бяло платно ще те покрие и ще те обгърна Аз Самият в Сърцето Си, ще те погълна в Светлината Си; затова, дете-Мое-на-Палещия-Ми-Жар, позволи Ми да използвам малката ти ръка за съвсем малко още;

пиши: пристъпих от Небето, за да стигна до вас, но чухте ли Ме? пристъпих от Престола Си, за да измина целия път до стаята ви, доближавайки се с благост до вас и да ви напомня, че сте наследниците на Царството Ми; пристъпих от Своята Обител и поех пътя на пустоша, търсейки ви; Повелителят на небесата не ви отказа Обичта Си, никога! позволих на очите ти, сътворение, да видят Царя в Неговата Красота, за да те привлека;

за да почета Името Си, разбудих мъртъвците да ти проповядват за Моето Царство; къде е твоят отговор? и вие, които говорите за Единство, смятате ли, че празнословията ще ви обединят? кой измежду вас е готов да отхвърли всички свои удобства, за да Ме последва? кажете Ми, кой измежду вас ще бъде първият, който ще сложи край на Агонията Ми и на стенанията Ми за Единство и Мир, преди да дойде Часът? този Час, който кара всичките Ми ангели да треперят;

коя измежду вас е онази душа, която ще засее нациите със зърната Ми на Обич и Мир? кой, от обич към Мен, ще последва предано Светлината, позовавайки се на Името Ми ден и нощ? кой измежду всички вас ще постави пръв краката си в белязаните Ми с кръв Дири? търсите ли Ме искрено? вижте, дните наближават, когато ще дойда с гръм и Огън, но за голямо Мое разочарование намирам мнозина от вас да са в неведение и дълбоко заспали!

изпращам ти, сътворение, вестител след вестител, за да пронижа глухотата ти, но се уморих вече от твоята съпротива и твоята апатия; уморен съм повече отвсякога от твоята студенина; уморен съм от дързостта и от непреклонността ти и сега преливаш Чашата на Изумлението; отровени от собствения си глас вие се противопоставихте на Моя Глас, но няма винаги да е така; скоро ще паднете, тъй като поради измамните нелепости на своя глас, вие се противопоставихте на Моя Глас; естествено, Църквата Ми се намира в развалини заради вашето разделение; поради липса на вяра не прилагате съветите Ми, нито прилагате в действие желанията Ми, но ще изложа сърцето ви пред вас и пред целия свят; ще покажа как скришом кроехте да унищожите Закона Ми;3

шестият печат е готов да бъде разчупен4 и всички ще бъдете обгърнати от мрак и няма да съществува никакво осветление, тъй като димът идващ от Бездната ще бъде като дим от огромна пещ, така че слънцето и небето ще бъдат затъмнени;5 и с Чашата Си на Справедливост ще ви накарам да заприличате на змии, на усойници, ще ви накарам да се влечете по корем и да ядете прах6 в тези дни на мрак; ще ви стъпча на земята, за да ви напомня, че не сте по-добри от усойниците… ще изнемогвате и ще се задушавате в греховете си;

в гнева Си ще ви стъпча, ще ви сразя в яростта Си! виждате ли? четиримата Ми ангели тревожно стоят сега около Престола Ми в очакване на Моите нареждания; когато чуете трясъка на гърма и блясъците на светкавицата, знайте, че Часът на Справедливостта Ми е настъпил; земята ще се разклати и като падаща звезда, ще се разтърси,7 изтръгвайки от мястото им планини и острови; цели нации ще бъдат заличени; небето ще изчезне, както се навива пергамент,8 така, както го видя във видението си, дъще;9 голяма агония ще сполети всички жители; и горко на невярващите! чуй Ме: и ако хората ти казват днес: “ах, но Живият ще се смили над нас, пророчеството ти не произхожда от Бога, а от собствения ти дух!” кажи им: въпреки че се говори за вас, че сте живи, вие сте мъртви; неверието ви осъжда, защото отказахте да повярвате в Моето време на Милосърдие и забранихте на Гласа Ми да се разчуе посредством Моите вестители, за да предупреди и да спаси създанията Ми, ще умрете и вие, както и лошите;

когато дойде Часът на Мрака, ще ви покажа вътрешностите ви; ще преобърна изцяло душата ви и щом видите душата си черна като въглища, не само ще изпитате отчаяние, както никога досега, но в агония ще ударите гръдта си, казвайки, че вашият собствен мрак е далеч по-голям от мрака, който ви обгръща…

колкото до теб,10 (…) по този начин ще покажа Справедливостта Си на нациите и всички нации ще почувстват присъдата Ми, когато дойде този Час; ще направя човешкия живот по-рядък, отколкото е бил досега; тогава, когато гневът Ми се уталожи, ще поставя Престола Си във всеки един от вас, и заедно с един глас и с едно сърце и с един език, ще възхвалите Мен, Агнеца;

достатъчно за днес, Васула Моя; не се огорчавай от народа си и душа, не вълнувай сърцето си; ще те покажа на света като знамение за единство; противоречат ти и те отхвърлят, но сега знаеш защо: защото Единството не е доброжелано, както и Обичта не е доброжелана в много сърца; липсва искреност…

ела, ние, нас?

Да, Господи мой…


1 На Гръцкоправославното духовенство.
2 Всички бяха там. Православните гърци закъсняха, чуха посланията на Иисус за единството в продължение на 20 минути, които прочетох, след това станаха и напуснаха разярени.
3 Иисус каза следното с много сериозен тон.
10 Отнася се само до мен.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message