DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Третирай Строго Нуждите На Плътта Си
Светът Размени Божествеността Ми За Една Имитация Без Никаква Стойност

19 април 1992

Градове се възправят с една единствена Благословия от Твоята Уста,
разрушените олтари биват наново застроявани с един мигновен Твой поглед,
а мъртъвците се завръщат към живот с едно Твое дихание,
за да възпеят Святото Ти Име
и всички онези, които Ти покри със сияйната Си роса
се помириха с Теб,
но всичко се руши от устата на злите.
Мъртъвците не Те възпяват,
живите са, които Те възхваляват ден и нощ.

добре говори, дъще, наградата за победата е с всички вас;1 удвои молитвите си, жертвите си и постите си; третирай строго естествените нужди на плътта си; третирай строго тялото си и не му позволявай да задоволява силните си желания; принуди тялото си да ти се покори; бъди в непрестанна молитва с Мен и каквато посока и да поемаш, имай Ме в ума си; Аз съм твоят Бог;

моли се за своите братя и сестри, които следват лъжливи религии,2 един лъжлив Мой образ; дяволът с ярост е връхлетял върху твоето поколение; тези секти бяха пророкувани в Писанието; Васула, тези лъжерелигии са се разпространили в Църквата Ми3 като рак в едно тяло; тези секти са ракът в Тялото Ми; може да твърдят, че притежават истинската мъдрост, но Сатаната се опитва да измами, ако това е възможно, целия свят, дори и избраните;

настоятелният отказ на света да се покае го води към заблуда; поколението ти Ме позна, но отрече да Ме признае; в затъмнелия си дух предпочете да следва доктрините на Сатаната; поднесох Мира Си, но светът отказа Мира Ми; светът вместо това размени Славата Ми за една Лъжа, размени Вечната Ми Жертва за гибелната мерзост:

духа на бунт

даден от Бунтовника;

светът размени Божествеността Ми за една имитация без никаква стойност: един смъртен човек, изостави Божествената Истина за една Лъжа; но беше казано,4 че в края на Времената, Сатаната ще настъпи в действие и ще съществуват всякакъв вид чудеса и голям брой лъжливи проявления от знамения,5 предзнаменования и всякакви злини, които могат да измамят насочващите се към разгрома, защото не успяха да схванат Обичта на Истината, която можеше да ги спаси;

тази е причината, поради която изпращам сила, която да ги въведе в заблуда и да ги накара да повярват в това, което е погрешно; то е, за да бъдат наказани всички онези, които отказаха да повярват в истината и които вместо нея избраха злостта; силата на Бунтовника6 е такава, че сега, без никакъв страх, се явява открито на всички; за него говори пророкът Йезекиил,7 това е надутият от високомерие, този, който твърди, че е бог, този, който подражава на Истината, този, който се счита за равен на Мен и казва, че е седнал на Престола Ми; Бунтовникът е в действителност Врагът на Църквата Ми, Антихристът, човекът отричащ Святата Троица;

не прочете ли: “човекът отричащ, че Иисус е Христос, е измамник, Антихрист и отрича Отеца, както и Сина, тъй като, който притежава Отеца не може да отрече Сина и признавайки Сина означава, че притежава също и Отеца”?8

тези доктрини на Сатаната ви учат да вярвате в превъплъщения, но не съществува никакво превъплъщение; спазват външното религиозно благоприличие, а са отхвърлили вътрешната сила: Светия Дух и Святото Причастие, дете Мое; Сатаната е тръгнал преоблечен в ангел на светлина да заблуди мнозина и обединен с Бунтовника9 ще отдаде големи почести на онези, които ще го признаят, давайки им голяма власт и поверявайки им земята като отплата;10

но казвам ти наистина, че скоро небето ще се отвори и Огънят Ми ще слезне върху тях и ще ги погълне;

Верен и Истинен,
Аз Съм;
Съдник и Неразделност,
Аз Съм;
Словото на Бога,
Аз Съм;
Царят на царете и Господът на господите,
Аз Съм;

и ви повтарям Своето Обещание:
ще бъда наистина скоро c вас;


1 Тоест Победата зависи от нас.
2 Секти като Свидетелите на Йехова, Нова Епоха, Moon, и др.
3 Ние всички сме Църквата на Господа.
5 Сатаната, имитирайки Бога, може да даде дори стигмати, както е случаят с един привърженик на сектата Нова Епоха.
6 Масонството.
9 Масоните.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message