DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Обичай И Се Моли

27 юли 1991

Господи, направи ни съвършени в Красотата Си.

малка ти, давам ти Мира Си; искай винаги и ще ти бъде давано; моли се често, с жар и докато грешникът ще продължава без угризения своята злост, ти продължи да се жертваш, да обичаш и да се молиш за всички тези, които Ми обърнаха гръб; вслушай се в Мен и ще изпълня всичко, каквото трябва да бъде изпълнено; Аз, Иисус, ще продължа да ти помагам и да върша цялата работа, която поисках от теб; малка Моя ученичко, стой при Мен и Ме обичай;

Аз, Господ, те обичам и те благославям; имай Мира Ми; ела, Обичта е на твоята страна;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message