DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Осъзнайте Спешността, Сериозността и Важността На Зова Ми

18 май 1991

(За Тулуза.)

Иисус?

Аз Съм;

бъди в мир, малка ти, ще бъдат повече от един тези, които ще върна при Мен; наистина те повиках тук,1 защото тук имат нужда от Мен;

обичам ви със страст, помнете го винаги това; привличам към Живот, не отблъсквам никого, грешник или неправедник; всички вие сте Мои деца; Посланието Ми е Послание на Обич, зов към същинските ви основи, напомняне на Словото Ми и на Съществуването Ми; не се страхувайте от Мен, страхувайте се единствено от този, който твърди, че не съществува и който с по-голяма отвсякога злонамереност ви привлича към Cмъртта; Аз съм Светлината;

ела, кажи им, че това Послание не им се дава, за да предизвика сензация, а да осъзнаят спешността, сериозността и важността на Призива Ми; спешността на завръщането им при Мен; сериозността на състоянието на душата им; важността да променят живота си и да живеят свято; важността на Посланията Ми, които са духовна храна, питателно допълнение към духовността им, лечебен балсам за раните нанесени им в този мрак от лукавия;

искам децата Ми да чуят много внимателно всичко, което имам да кажа; нека Духът Ми на Истината да ви доведе обратно при Истината; нека Духът Ми на Знанието да ви припомни Едното и Единствено Истинско Знание, което Аз Самият ви бях дал;

Аз, вашият Господ и Спасител, благославям всеки един от вас;


1 Иисус искаше да отида в Тулуза вместо в Монпелие.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message