DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Осъзнайте Спешността, Сериозността и Значимостта На Зова Ми

18 май 1991

(За Тулуз.)

Иисус?

Аз Съм;

бъди в мир, малка ти, ще бъдат повече от един тези, които ще доведа обратно при Мен; действително те повиках тук,1 защото тук имат нужда от Мен;

обичам ви с жар, помнете го винаги това; привличам към Живот, не отблъсквам никого, грешник или неправдив; всички вие сте Мои деца; Посланието Ми е Послание на Обич, зов към същинските ви основи, напомняне на Словото Ми и на Съществуванието Ми; не се страхувайте от Мен, страхувайте се единствено от този, който твърди, че не съществува и който с по-голяма отвсякога досега злонамереност ви води към Cмъртта; Аз съм Светлината;

ела, кажи им, че това Послание не им се дава, за да предизвика сензация, а да осъзнаят спешността, сериозността и значимостта на Моя Призив; спешността на завръщането им при Мен; сериозността на състоянието на душата им; значимостта да променят живота си и да живеят свято; значимостта на Посланията Ми, които са духовна храна, питателно допълнение към духовността им, лекарствен балсам за раните нанесени им в този мрак от лукавия;

искам децата Ми да чуят много внимателно всичко, каквото имам да кажа; нека Духът Ми на Истината да ви води, връщайки ви към Истината; нека Духът Ми на Знанието да ви припомни Едното и Единствено Истинско Знание, което Аз Самият ви бях дал;

Аз, вашият Господ и Спасител, благославям всеки един от вас;


1 Иисус искаше да отида в Тулуз вместо в Монпелие.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message