DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Остани Мълчалива И В Това Мълчание Ще Намеря Отмора

20 април 1991

Господи, благодаря Ти, че ме направи
Своя Собственост и Своя невеста,
научи онези, които не разбират,
че ако позволяваш на преследвачите Ти да ме нападат,
то е защото и по този начин биваш прославян.
И Ти съвсем ясно беше казал,
че въпреки това няма никога да им позволиш да навредят или да докоснат душата ми.
Покажи им да разберат разликата, защото съществува разлика.

цвете, Чашата Ми има горчив вкус, но все още ли искаш да Я поделяш с Мен?

Искам да поделям с Теб Чашата Ти.

да, докажи обичта си към Мен, предоставяйки Ми волята си; прояви готовност да Ме прославиш, своя Бог, прегръщайки Кръста Ми; стана Моя Собственост, от която черпя насладите Си; ти повери живота си в Ръцете Ми;

дъще, чуй: остани немощна, тъй като в немощта ти мога да направя големи неща; бъди нищо, тъй като в нищожността ти мога да съм Всичко; остани мълчалива и в това мълчание ще намеря отмора; остани податлива, за да мога да те оформя в копие на Моето разпятие; остани ограничена, за да може Могъщието Ми да бъде видяно в теб; стани Мой образец, бивайки послушна, търпелива, чиста, покорна, смирена, вярна и в постоянна молитва, както бях Аз с Отеца; никога не заспивай; не скъсвай връзките си с Отеца; животът Ми на земята беше непрестанна молитва към Отеца, в благоприятни и в неблагоприятни времена;

слушай Отеца и изпълнявай Волята Му, храната ти се дава от Мен, твоя Изкупител, всичко, каквото ядеш, идва от Мен, за да те науча да живееш единствения Истински Живот в Мен, твоя Бог; казвам ти наистина, не се страхувай от тези, които убиват тялото, но не могат да убият душата; имай по-скоро страх от този, който може да разруши и тялото и душата ти в преизподнята;1

остани в Мен и Аз в теб; ще позволя на смъртната ти природа да бъде подложена на проверка, за да пораснеш в изпитанията си, но душата ти няма да бъде докосната; плътта и кръвта не могат да наследят Царството Ми, затова не се страхувай, бивам прославян и чрез твоите изпитания;

изоставена няма никога да бъдеш;


 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message