DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Бореше Се С Мен

22 декември 1990

Иисус мой?

Аз съм;

отнасям се с теб много благо, за да можеш, като Мое цвете, да пораснеш; искам да си силна и повярвай Ми, ще го направя възможно; ще бъдеш силна, дъще, защото носиш Словото Ми; пред теб, Аз Съм, за да съборя всички прегради, които се изправят, когато свидетелстваш; Аз съм Всевишният и ти казвам, дъще, ще гледам никаква долна сила да не те възспре да провъзгласяваш Моето Послание;

доведох те от страната на Египет, за да Ми отговориш в една чужда страна и да свидетелстваш на народ, който не е твой; затова, въпреки че поведението ти беше ужасно и осезанията ти опетнени и пречещи ти да видиш Светлината, Милосърдието и Съчувствието1 бяха трогнати от изумителната ти нищета, виновност и беднота и ти се притекоха на помощ;

не-е, Васула, не заслужаваше нито един от Моите Дарове; действително, в Ръката Си имах служители, които Ме почитаха, произнасящи Името Ми единствено в святост, които безспир Ме благославяха, възпяваха от все сърце Светата Троица; но въпреки това, Сърцето Ми, Бездна на Обич, повика теб; беше натрупала в Сърцето Ми мъка след мъка, предателство след предателство; бореше се с Мен, малко създанийце… но знаех, че сърцето ти не беше раздвоено и щом веднъж го превземех, щеше да стане изцяло Мое; произведение на епохата ти, бореше се с Мен, но в битката те повалих и те повлякох в прахта и в пустинята, където те оставих съвсем сама;

осигурих ти ангел пазител от началото на съществуването ти да те пази, да те утешава и да те води, но Мъдростта Ми нареди на твоя ангел пазител да те напусне и да те остави да се изправиш сама в пустинята; казах: “живей независимо от голотата си!”2 защото никой не е способен сам да оцелее!3 Сатаната щеше изцяло да те завладее и да те погуби; дадох и на него Своето нареждане; забраних му да те докосва; тогава, в своя ужас, ти си спомни за Мен и погледна към Небето, търсейки Ме в отчаяние; риданията ти и умоленията ти внезапно разчупиха смъртната тишина, която те заобикаляше и ужасените ти викове пронизаха небесата, стигайки до Ушите на Светата Троица…

“Дете Мое!” отекна изпълнен с радост Гласът на Отеца в цялото Небе.

“ах… ще я накарам сега да проникне в Раните Ми4 и ще я оставя да яде Тялото Ми и да пие Кръвта Ми; ще я направя Своя невеста и ще бъде Моя за вечността; ще й покажа Обичта, която изпитвам към нея и устните й отсега нататък ще жадуват за Мен и сърцето й ще бъде Моето Възглавие; ще се покорява с готовност и ежедневно на Правдивостта Ми; ще направя от нея олтар на Обичта Ми и на Страданието Ми; Аз и само Аз ще бъда единствената й Обич и Страдание; и ще я изпратя с Посланието Cи по краищата на света да завладее един нерелигиозен народ и народ, който не е дори нейният; и доброволно ще носи Кръста Ми на Мир и Обич, поемайки пътя на Голгота;”

“и Аз, Светият Дух, ще слезна върху нея, за да й разкрия Истината и Нашите дълбини;5 ще напомня на света, чрез нея, че най-големият от всички дарове е: ОБИЧТА;”

“затова, нека празнуваме!6 нека цялото Небе да празнува!”

... взех те за ръката и те оформих, за да станеш живо знамение на Голямата Ми Обич; - свидетел на Свещеното Ми Сърце, и на обновлението на Църквата Ми;

(Говориха Отецът, след това Синът, след това Светият Дух.)

Аз съм Възкресението;

(Обяснениe към това послание:

В началото, когато съвсем неочаквано ангелът ми пазител се беше доближил до мен, за да ми отвори път към Господа, аз, една “професионална” грешница, не изпитвах обич към Бога. Дори, когато ангелът ми ми даваше обяснения за Небето, просто изпитвах удоволствие да съм с него. Не търсех нищо повече. Когато Бог се приближи до мен, заемайки мястото на ангела ми, бях до известна степен разочарована. Чувствах Го като чужд, докато към ангела си, поради запознанството ни, чувствата на изненада бяха заместени от чувства на обич. После, не можех да разбера защо Бог искаше да заеме мястото на ангела ми. Стигнах дори да си помисля, че Бог изпитва ревност, поради обичта ми към моя ангел пазител и съжалих ангела си.

По-късно, след много мъчителното ми пречистване дадено ми от моя ангел, Бог се приближи за втори път, заемайки отново мястото на ангела ми. Остана с мен няколко дена, отваряйки лека полека сърцето ми и с Mъдрост, за да не ме уплаши. И тъкмо, когато започнах да се отварям към Него, Той изчезна и се скри. Обръщах се на всички страни, търсейки ангела си, но и него не намирах. Усетих няколко души7 да се приближават до мен, измолвайки от мен молитви и благословии. Помолих се за тях и ги благослових. След това ми поискаха да ги благословя със светена вода. Изтичах бързо в църквата, за да потърся светена вода за тях и ги благослових, поръсвайки ги със светената вода. Възползвах се, за да ги попитам дали знаят къде се намира ангелът ми и Toзи, когото сърцето ми вече беше започнало да обича. Но не получих никакъв отговор.

Всеки ден, който минаваше ми се струваше година. Потърсих отново Мира, без да мога да Го намеря. Бях заобиколена от много хора и много приятели, но никога не бях се чувствала толкова сама и изоставена, както през тези дни. Беше сякаш пресичах ада.

Много пъти виках ангела си да се завърне при мен, но не, беше ми обърнал гръб и си беше заминал! “Душата ми погина заради бягството му, търсех го, но не го намирах, виках му, но не ми отговаряше.” (Песен на Песните 5,6.) Лутах се изоставена сама на себе си в пустинята в разстояние на три дълги седмици, без да мога повече да издържам. Тогава, в отчаянието си, търсейки Го на Небето, извиках на Яхве: “Отче! О, Боже мой, вземи ме и направи от мен, каквото Ти желаеш! Пречисти ме, за да можеш да ме използуваш!” При този вик излязъл дълбоко от сърцето ми, внезапно Небето се отвори и като Гръмотевица, Гласът на Отеца се провикна, изпълнен с вълнение: “Аз, Бог, те обичам!”

В същия момент почувствах как излизам от виелица, преминавайки в един красив мирен свят. Ангелът ми се появи наново и с голяма нежност започна да се грижи за раните ми, тези рани, които бях получила в пустинята.

Това стана през Великден 1986 г.)


1 Милосърдието и Съчувствието: Господ.
2 Бях се намерила “гола”, когато ангелът ми и цялото Небе ми бяха обърнали гръб.
3 Изоставен от Небето.
4 Сега говори Синът.
5 Светата Троица.
6 Говори Светата Троица.
7 Oт чистилището.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 



Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message