DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Притчата За Сватбеното Пиршество
Аз Съм Вечно Съществуващият

20 октомври 1990

Иисус?

Аз Съм;

единственото, което искам от теб е обич; това е Темата Ми; нуждая се от всяка капка обич намираща се в сърцето ти; искам всичката обич, която имаш, за да изкупя тези, които се направляват към вечните огньове; когато казвам: “съживи Църквата Ми” или “разхубави Църквата Ми” или “обедини Църквата Ми”, с това имам предвид да се молиш, да се молиш, да се молиш безспир, моли се със сърцето си, обичай Ме горещо и с изкупленията си, които ще се присъединят към тези на Моите мъченици светци, ще Ме прославиш; да, дъще, с изкупленията си и с горещите си молитви предоставени Ми с обич, можеш да промениш настъпващите бедствия; можеш да промениш природните катастрофи; можеш да угасиш възпламенения гняв на Отеца Ми; Богът може да омекне, с молитвите ти може да омекне; можеш да разхубавиш Църквата Ми; можеш да събереш Народа Ми под Моето Име, за да отслужите Литургия около един олтар; можеш да възстановиш пастирската им тояга, тази тояга, която в началото счупиха на две, а след това на трески; това обединение изглежда в очите на хората невъзможно, но за Мен всичко е възможно; затова, моли се и изкупувай за своите братя;

нуждая се от души-жертви, нуждая се от великодушни души да изкупят злото с обич, да изкупят злото със саможертва; затова, предоставете Ми волята си и ще направя от вас инструменти на Мир и Обич; ще направя от вас инструменти на Помирение и Единство;

Господи,
самите наши отстъпничества ни изобличават.
Прости ни и ни помогни да предоставим поправки.
Върни ни обратно в обичта на венчалните ни дни, началните дни,
и ни припомни предаността, която имахме в младините ни към Теб.
Не позволявай вече на никакво зло да надделее над нас.

да, предостави Ми молитвите си и ще възстановя Дома Си, който е и твой Дом; бъди предана и това особено благоволение ще ти бъде дадено; както при преображението, ще преобразя Църквата Си, за да възвърне цялата си лъчезарна слава от младостта Й, от венчалните Й дни; ще направя всички тези неща от обич към Святото Си Име, ще ви обединя всички, за да покажа Могъщието Си;

Господи, съществуват и други неща. Вече Ти ги бях поискала, но бих желала да Ти ги поискам отново и не зная как да го кажа!

ще отворя устата ти и ще говориш!1

Господи, не беше ли казал, че Утешителят, Светият Дух, ще ни научи на всичко и ще ни припомни всичко, каквото Ти ни беше казал? Освен това в Писанието не се ли казва: “в Църквата Бог даде първото място на апостолите, второто на пророците”,2 и не казва ли Писанието: “съществува един остатък, избран по благодат, по благодат, отбележете, а не заради добрите им деяния, иначе нямаше въобще да е благодат!”3 и накрая, не казва ли Писанието: “по време на всичките ви събори, нека всеки бъде готов с един псалм или поучение или откровение”.4 Тогава, Господи, защо в дните ни, повечето от пророческите или лични откровения биват гледани с презрение от мнозина свещеници? С едно око вместо с две? И защо някои свещеници дори и епископи нападат с презрение Твоите Послания?

в действителност, дете Мое, те се борят срещу Мен; защото потискат Утешителя, дъще, тези хора не възражават срещу теб; не, ангеле Мой, не срещу теб; възразяват срещу Мен, не срещу теб; ако те пренебрегват, цвете Мое, то е защото израсна насред пустинята им; няма да те полеят, така че да увехнеш и да изсъхнеш; продължават да забравят, обаче, че Аз Cъм твоят Предан Пазач;

Васула, ще ти припомня притчата за сватбеното пиршество;5 дъще, мнозина са поканени, но малцина са избрани; да вярва човек е благодат, която се дава от Мен; да има вяра човек и това е благодат, която се дава от Мен; това са Времена на Благодат и Милосърдие; това са Времена, при които Светият Ми Дух се излива върху вас; това са Времена, когато Светият Ми Дух ще ви измъкне от голямото ви отстъпничество, за да се венчае за вас; нищетата на епохата ви ще се излющи от вас; защото със Собствените Си Ръце, ще снема мъртвешката ви плащаница, за да ви облека наново с одеждите на венчавката ви; чувствай радостта Ми, Васула Моя! чувствай как се радвам на това предстоящо събитие!

Светият Ми Дух ще донесе Огън на земята, и как желая да е вече възпламенена! това са Времената на Венчавката на Светия Ми Дух: това са Времената, когато вашият Цар на Мир изпраща Своите служители, Своите ангели, Своите пророци и Небесния Си Двор да отидат в четирите краища на земята и да поканят приятелите Му на Пиршеството Му и в Царството Му и да им поднесе Небесната Си Мана;

изпратих Свои пратеници в истинска праведност чак до прага на вратите им, за да им оповестят Моето Завръщане, но мнозина от вас не им вярват и се отнасят към тях като към измамници, други отказват да дойдат, защото предпочитат честта идваща от хората пред честта идваща от Мен; след като ви каня и вие Ми отказвате, след като ви правя знак, но вие не обръщате внимание, след като пренебрегвате горещите Ми молби и отхвърляте поднесената Обич, ще напълня Дома Си и ще дам Царството Си на измета на обществото ви, за да ви объркам всички; ще им възвърна живота и ще ги излекувам; ще отворя широко Вратите на Дома Си, за да ги оставя да влезнат;

Моите пратеници ще се провикнат силно и високо на улиците и на обществените площади, ще бъдат изпратени от Мен, за да поканят труповете, които ще срещнат на всеки уличен ъгъл и онези, на които никога не е било говорено за Мен, ще Ме видят и онези, които никога не са били чували за Мен, ще Ме чуят и ще Ме разберат; ще бъда намерен от онези, които не Ме търсеха, както разкрих на теб Святото Си Лице, дъще, така ще се разкрия на онези, които не се съветваха с Мен; не искате Духа Ми! нито Сърцето Ми, което ви поднасям в Ръката Си! казвам ви това сега, преди да стане, така че, когато това стане да повярвате, че съм Аз Този, който е Вечно Съществуващият:

Царството Ми ще ви бъде отнето и ще бъде дадено на един народ, когото считате за презрян и безумен, измета на обществото ви, и Домът Ми ще бъде наново построен и издигнат от онези, които наричате прости умове; това са тези, които от обич ще издигнат разрушенията на Дома Ми и всички опустошения, и Светият Ми Дух е, който ще бди над тях и ще ги утешава… крепостта на горделивите скоро ще се срути в купчина прах… Справедливостта ще надделее; моли се за тези пастири, моли се за завръщането им при Мен; бъди благословена, дете Мое, няма да се забавя, скоро ще Ме видиш лице срещу лице;

Аз Съм;


1 В същия момент, вълна от думи излязоха от мен.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message