DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Назови Го: “Истински В Бога Живот”

10 юни 1987

(Дака, Бангладеш)

(Вчера беше последното пакетиране преди отпътуването ни, много работа!)

Господи, мислех си за една теория, която се нарича “Христично Съзнание”, смятам, че подразбира “вътрешното ни добро аз”. Може би оттам произхождат писанията ми?

Васула, не ти ли казах, че сме обединени, ние сме едно, любима, назови го: "истински в Бога живот"; живей за Мен;

това е, което искам да напишеш;

(Питах се с чувството какво ли иска Бог да напише сега…)

желанията Си, малка ти;

(Бог ме накара да прочета откъс от Писанията.)

да, извиси се, чуй Ме, ще дойдеш ли да Ме видиш в Моята Църква? Васула, ела при Мен;

Коя Църква, Господи, коя имаш предвид?

всички са Мои Църкви, всички те са Мои, принадлежат всички на Мен и само на Мен, Аз съм Църквата, Аз съм Главата на Църквата;

Но по начина, по който го каза, Иисус, сякаш искаш да отида в определена църква. Така го разбрах и го чух от Теб!

можеш да дойдеш при Мен по всяко време, в която и да е Църква, не прави разграничения, както другите; всички те принадлежат на Мен;1 Аз съм Един Бог и имам Едно Тяло, Тяло, което те осакатиха; воденични камъни ощетиха Тялото Ми;

Боже мой, изглеждаш толкова разстроен!!

разстроен? О, Васула, защо, защо така жестоко са Ме разчленили?

(Бог беше много разстроен. Напомни ми за времето, когато беше отишъл и беше преобърнал масите на сарафите в Храма на Йерусалим. Никога досега не бях Го чувала и виждала ТОЛКОВА РАЗСТРОЕН!)

Васула;

Иисус?

Аз съм;

Наистина ли си толкова разстроен?

о, да, Аз съм! о, да, мога най-сетне да поставя cловата Си върху теб; Васула, харизмата не ти се дава за интересите ти, дава ти се, за да бъдат издълбани върху теб Словата Ми;

Никога досега не Те бях чувствала толкова разстроен! Така ли си?

да; Тялото Ми Ме боли; разкъсано е;

Боже мой! Но какво мога аз да направя? Безпомощна съм!

не го ли зная всичко това, Васула? ще те използвам до края; никога не се страхувай от Мен, дъще; обединяването на Църквата Ми ще бъде Славата на Тялото Ми; имай Мира Ми, любима;

Да, Господи, няма да гледам наляво или надясно или назад, ще гледам право напред.

да, разбери как работя; бъди, както си сега, бъди готова да Ме удовлетвориш, бъди едно с Мен;

Господи, да предположим, че онези, които искаш да Те чуят, не го направят! Tогава?

сега си една крачка пред Мен! дете, върви c Мен; заедно, да, следвай Ме, имай Ми доверие; ела, ще те водя;

(Bнезапно бях изненадана, чух кучето, което залая (необичайно), след това вратата на спалнята ми се отвори и разпознах насреща ми крадеца, който преди три нощи влезе и открадна пари от стаята, и избяга. Сега беше отново там. Извиках му строго да се махне. Обърна се и се махна и тогава бих тревога. Знаех, че Бог определено се опитваше да ми каже нещо.)

Васула, напомням ти нещо; когато разбойникът2 влезе в стаята ти, очакваше ли го?

Не!

така ще дойда и Аз; внезапно; и него никой не го разпозна, защото никой не очакваше да е там;

(Иисус имаше предвид десетимата, които опаковаха багажа и хората от службата, които го бяха видели, но никой не сметна, че е крадец. Имам чувството, че последното изречение е много важно и крие много повече, отколкото казва. Думата “разпозна” е също много дълбока.)

не ти ли напомня и нещо друго? позволи Ми да ти кажа, той беше съгрешил, но онези, които го осъдиха, счупвайки тоягата на гърба му, не бяха ли и те в грях?

Не зная какво се опитваш да ме накараш да разбера. Да, всички сме грешници.

Васула, трябва ли да гледам всичко това и да стоя мълчалив?

Защитаваш крадеца ли, Господи?

не, Васула, не…3 назови Ми един човек на земята, който да не е съгрешил;

(Не мога да се сетя за нито един.)

големи грехове, малки грехове, всички са грехове, cъгрешавайки, Ме огорчавате; Васула, свидетел съм на толкова много грехове; Обичта страда; Обичта скърби, скърби… творение! творение Мое, върни се при Обичта…

дъще, насити Ме с обич; поправи, любима, поправи;


1 Църквата никога не се е разделяла, но хората я разделят и се разделят помежду си.
2 Бог използва правилната дума, както открихме по-късно, този човек беше член на банда. Разбойниците са групи от крадци.
3 Иисус остана за малко мълчалив.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message