HOME MESSAGES
Sier Mijn Heiligdom
Een grotere geloofsafval dan deze heeft
Mijn Kerk nooit eerder doorgemaakt

20 September 1996Eli, ik bemin U.
Rechter van de levenden en de doden,
ik geef U mijn hart.
Eeuwige Vader en Vredevorst 1
bestuur mij.


Loot-van-de-Wijnstok, vrede zij met je; Ik zal je Mijn Stem niet onthouden, Ik onthoud kinderen nooit iets dat zij Mij vragen; hoe roekeloos ze ook mogen zijn, hen kan altijd geleerd worden te gehoorzamen en Ik kan ze altijd weer tot rede brengen; ja, ze kunnen ellendig zijn, maar hun Trouwe Koning zal over hen blijven schijnen en vrede blijven geven om volmaaktheid te bereiken;

ziel van Mijn Hart, 2 gewonnen voor deze zending, open nu je hart en luister naar wat Ik te zeggen heb: Ik heb je geroepen om voor Mij te werken en je tegelijkertijd vreugde in je hart te brengen; je wedloop is nog niet voorbij... terwijl jij je wedloop loopt, loop ook Ik de wedren; Ik ben aan je zijde; zul je, omwille van Mijn zaak, nog een poosje volhouden ?


Heer, ik heb de zoom van Uw kleed
vastgegrepen en ik zal hem niet loslaten !


sier Mijn Heiligdom; 3 verwoesting en ru´ne zijn Mijn Heiligdom binnengedrongen; doe Mijn Heiligdom herleven; en troost hen die rouwen, zij zijn Mijn volk; zeg hun dat Ik op de gepaste tijd met spoed zal handelen, want Mijn Geest zal zelfs over de geringste worden uitgestort, en de kleinste onder jullie zal machtig worden;

je moet je broeders en zusters bemoedigen en sterken; zeg hun dat de Tedere Barmhartigheid jullie allen nu bezoekt om jullie sterkte te geven in de tijden van beproeving die nu gaan komen, Ik zal tedere aandacht schenken aan jullie noden; vermenigvuldigt jullie gebeden, want in deze dagen groeit de rebellie; rebellie komt van Satan, die de eerste Rebel was; gezegend is hij die gelooft dat de Belofte die door Mij is gedaan in vervulling zal gaan !

Ik zeg jullie uiterst plechtig, dat het uur van de rebellie is gekomen; het uur van degene die er aanspraak op maakt zoveel groter te zijn dan alles wat de mensen 'God' noemen, is hier en onder jullie; zijn verlangen is het zichzelf op de troon te plaatsen in Mijn Heiligdom, zijn leer rond te sissen en Mijn Instelling van de Eucharistie te ontheiligen; hij en zijnsgelijken willen Mijn Eeuwigdurend Offer afschaffen, hij wenst Mijn Verbond en Mijn Wet te breken; en als dat eenmaal is gebeurd, zal hij velen vleien door hen grote eerbewijzen te verlenen; daarom zullen velen hem en zijn leer erkennen;

maar de Mijnen, Mijn Jacobs, die Mij kennen, zij zullen standvastig aan Mijn zijde blijven en hem verwerpen; zelfs vandaag gebruikt hij anderen om furieuze acties te ondernemen tegen Mijn heiligen, 4 want hij heeft er zijn zinnen op gezet ieder die heilig is te vernietigen; nu is hij verborgen, maar hij zal opstaan op de vastgestelde tijd om zijn kwaad te doen... Satan heeft hem nu gedurende vele jaren gebonden... en jullie, jullie moeten de hoop niet verliezen; daarom heb Ik gezegd: 'gezegend is hij die gelooft dat de door Mij gedane Belofte wordt vervuld'...

Mijn Moeder en Ik doen apostelen opstaan die persoonlijke en intieme vrienden van Ons worden, zodat ze zullen opstaan als lichten op een lampenstandaard en zullen schijnen in deze dagen van beproeving; zij zullen de sterke pilaren van Mijn Kerk zijn, want ze zullen worden gesteund door Mijn Heilige Geest, Die hun innerlijke kracht zal zijn;

ach... generatie, jullie geloofsafval is in de loop der jaren aanzienlijk geweest, maar een grotere geloofsafval dan deze heeft Mijn Kerk nooit eerder doorgemaakt...

zeg tegen Mijn mensen niet bang te zijn, maar hun hoop te stellen op Mij, want de Vader en Ik kennen hun behoeften; zeg tegen hen die hun hart niet op Mij hebben gericht, het nu op Mijn Koninkrijk te richten; zegt niet: 'onze Meester neemt de tijd om te komen'... Ik sta aan jullie deuren... maar zijn jullie klaar om Mij te ontvangen ? Vassula, er is een hoop werk te doen, maar onthoud, je zult dit werk samen met Mij doen en je zult Mijn Sterkte ontvangen... ga dus op stap en spreek Mijn volk toe, wees Mijn klinkende echo...

Ik, Jezus Christus, zegen je; wij, ons ?

Ja Heer, maar een kleine vraag, Heer,
- 'zult U de Rebel onttronen' ?


ja ! Ik zal de Rebel onttronen; deze overwinning zal komen met vuur, en hoezeer verlang Ik dat het al zou branden! maar Mijn Kerk moet nog een doopsel ontvangen, en hoe groot is Mijn smart tot het ten einde is ! 5 dit doopsel zal uit de hemel komen, de wolken zullen het neerregenen; heb je niet gelezen, Mijn leerlinge : "laat de aarde zich openen om verlossing te doen ontspruiten; laat ook bevrijding ontkiemen, die Ik, Jahweh, zal scheppen"... ; 6 Ik heb geen chaos geschapen en chaos heeft nu zijn wortels stevig gevestigd in deze wereld van geloofsafval...

kom, Ik ben met je;

1 Jes. 9, 5
2 Dit moet als een uitdrukking van intimiteit worden opgevat.
3 Dit bevel klonk als een donderslag; de Heer had de toon van Zijn Stem veranderd.
4 Om zelf verborgen te blijven.
5 Toespeling op Jezus' Passie (Luc. 12,49-50)
6 Jes. 45, 8

previous index next