DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Stem Zal Gehoord Worden Zelfs Door De Ruwste Mensen

21 augustus 2018

Heer, onze harten zijn geroerd door Uw Barmhartigheid en
Uw Medelijden omdat U van boven
hebt gekeken naar onze ellende,

U sloeg ons niet met Uw Scepter,
de Scepter van Uw Koningschap, een Scepter van Gerechtigheid,
maar hebt ons gespaard door ons
Uw Thema van Liefde en Vriendschap;
een Gedicht van Liefde en Barmhartigheid te sturen;

U heeft mij dit Gedicht toevertrouwd,
om de wijzen te beschamen, door van mij Uw secretaris te maken,
om Uw Gedicht op te schrijven,
de Odes van onze Tijden;

velen hebben U vergeten, mijn God,
en toch, Uw Hart was altijd met ons,
U heeft nooit Uw Gelaat afgewend,
maar in plaats daarvan boog U, in Uw gratie en goedheid,
van bovenaf, Uw Lippen openend
en als dauw werden Uw Woorden gesproken,
die Uw kinderen zalfden…

dochter, Ik zei: Ik zal tot hen op deze manier neerdalen om hen het hof te maken, wetende dat Ik hun hart zal winnen; Mijn Genade zal hun beledigende taal verbeteren om hun kwaadaardigheid te veranderen in rivieren van liefde; Ik zal verbazingwekkende daden verrichten en Mijn reddende hulp tonen; Mijn Stem zal gehoord worden zelfs door de ruwste mensen, Mijn Licht zal worden uitgezonden naar de verst afgelegen naties, naar een volk dat Mij nog niet heeft gekend of van Mij had gehoord; Mijn Woorden zullen als muziek klinken in hun oren en zij zullen zich verheugen in Mijn Reddende Gerechtigheid;

Heer, Uw Genade heeft ons samengeweven met U;
want wij hebben zo veel wonderen
door Uw Hand gezien,
ik houd ervan wanneer U mij in Uw Armen sluit,

ik voel me veilig en thuis in het Huis van Jahweh,
en wanneer ik gewikkeld ben in Uw Omhelzing,
en hoewel ik zelfs door de verschrikkingen van de nacht ga,
raken ze mij niet,
want mijn ziel rust veilig in Uw Armen…

Ik ben trouw aan de getrouwen; Ik zal je altijd ondersteunen en over je waken! Ik zal nooit toestaan dat je voeten afwijken van het pad dat Ik voor je heb uitgezet; Ik ben je Heer, gekleed in Rechtschapenheid; de vreugde van je hart, zie je? Alle hemelen verklaren Mijn Glorie! Gekleed in majesteit en glorie, gewikkeld in een gewaad van Licht Ben Ik;

heb je niet opgemerkt hoe de Geest je ontroerde vanaf het begin van Mijn toenadering tot jou? herinner je je wanneer je uitriep tot Mijn Vader, ‘papa’?

Ik herinner mij duidelijk dat buitengewone moment van Licht!

geen menselijk wezen zou je deze waarheid hebben kunnen openbaren om deze woorden met vreugde te uiten, als het je niet door de Heilige Geest geopenbaard was die de demonen wegzond; Mijn Vader en Ik verheugden ons, want toen wisten Wij dat We in staat zouden zijn Onze Woorden in je hart te planten; Woorden van Wijsheid, Woorden zoeter dan honing;

je zou van Ons deugd en rechtvaardigheid leren en Wij zouden beginnen om orde in je leven tot stand te brengen en het uit te breiden naar vele anderen;  Ik zou dan je Heilige Metgezel worden die nooit je zijde zal verlaten! Koninklijk en heilig schrijven zal worden gevormd en je hand worden geleid, hoewel We wisten dat deze1 zouden worden opgejaagd door arme kleine zielen met razernij;2 hun vals oordeel zou op hun hoofd terugkeren als gloeiende hete kolen; juweel van Mijn Hart, je hebt juwelen in Mijn Handen opgehoopt elke keer dat je het woord ‘papa’ uitte tot je Vader in de Hemel!

God is onze Vader in de Hemel,
Abba, of Papa, is onze Rots;
elke ziel die met vertrouwen tot Hem komt,
zal zich veilig en Thuis voelen;
rust altijd in God alleen,
moge mijn gedachten en woorden
genade vinden in Uw Aanwezigheid Heer!

herinner hen er ook aan dat Mijn Paden liefde en waarheid zijn voor iedereen die Mijn Woorden en Wet onderhoudt; blijf trouw aan Mij, dochter, openbaar Mij aan de naties en schenk geen aandacht aan opschepperige tongen die jou dag en nacht toetsen; laat deze aan Mij over; Mijn Vader en Ik zegenen je; de Liefde bemint je  ic


1 de vorm van schrijven
2 kleingeestig

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message