DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

De Fundamenten Van De Aarde Zullen Wankelen

11 septem­ber 1991 

Heer, ik kijk op naar de hemelen
en zoek naar hemelse dingen;
ik zoek Uw Heilig Gelaat
om Vrede te voelen en mij te kunnen verheugen;
ik zoek Uw Heilig Gelaat
om in staat te zijn tot contemplatie. 

en Ik, van Mijn kant, kijk met Mijn Ogen neer op de wereld van vandaag, natie na natie onderzoekend, ziel na ziel aftastend om wat warmte, om wat edelmoedigheid en om een beetje liefde, maar zeer, zeer weinigen genieten Mijn gunst; zeer weinigen spannen zich in om heilig te leven; en de dagen vliegen en de uren zijn nu geteld voor de grote vergelding; Mijn steden[1] zijn tot hoerensteden geworden - meedogenloos! ze zijn een citadel voor de demonen geworden! van binnen volledig corrupt, opgevreten door de worm! een toevlucht voor de adder en de schorpioen! hoe zou Ik over deze afvalligen niet Mijn Louterend Vuur kunnen ademen?… 

(Jezus veranderde plotseling van toon en na enkele seconden te hebben gewacht, zei Hij op zeer ernstige toon die mij met ontzag vervulde:) 

- de aarde zal sidderen en schudden - 

en alle kwaad dat in Torens[2] is gehuisvest, zal ineenstorten tot een hoop puin en onder het stof van de zonde begraven worden! boven zullen de Hemelen schudden en de fundamenten van de aarde zullen wankelen! bid dat de Hand van de Vader niet in de winter zal neerkomen;

de eilanden, de zee en de continenten zullen onverwachts door Mij bezocht worden, met donder en door Vuur; luister goed naar Mijn laatste waarschuwende woorden, luister nu er nog tijd is; lees Onze Bood­schappen[3] en houd op minachtend of doof te zijn wanneer de Hemel spreekt, demp jullie stem en jullie zullen de Onze horen;

denk tweemaal na alvorens te oordelen; denk meer dan tweemaal na voordat jullie de Werken van de Heilige Geest veroordelen; Ik zal niemand sparen die de Heilige Geest bespot, Hem ronduit las­tert; de Gerechtigheid zal hen naar de onderwereld zenden;

verhef je gelaat, jullie allen, en zoek de Hemel af naar Mijn Heilig Gelaat om te mediteren! sla jullie ogen op naar de Hemel en jullie zullen niet te gronde gaan;

heb berouw! en vraag de Vader Zich te laten vermurwen; spoedig, nu zeer spoedig, zullen de Hemelen opengaan en zal Ik jullie laten zien, 

de Rechter[4] 


[1] Steden wordt hier door God gebruikt voor het woord: “zielen”.

[2] Zoals de Toren van Babel.

[3] Van Jezus en Maria, de Twee Getuigen.

[4] Als vervolg op de gebeurtenissen in New York op 11 september 2001 (op de dag af 10 jaar na het ontvangen van bovenvermelde boodschap), geeft Vassula het volgende commentaar:

Ik maan de mensen tot voorzichtigheid bij het interpreteren van deze boodschap. Het verklaren van profetie is niet gemakkelijk, tenzij het gedaan wordt in het licht van de Heilige Geest. Deze apokalyptische boodschap zou op de volgende manier verklaard moeten worden:

Onze generatie is koud geworden tegenover de liefde van God, en omdat onze wereld vandaag in een grote geloofsafval verkeert, komt God tussenbeide om ons te waarschuwen door tekenen te geven, bv. door beelden die tranen van bloed wenen en ikonen die tranen van bloed en olie wenen. De boodschappen van Waar Leven in God zijn ook een teken net  als enkele andere verschijningen die hebben plaatsgevonden als een waarschuwing en om ons tot bidden te bewegen. Zo vele van deze tekenen worden verworpen, veracht en vervolgd en dit herinnert ons aan Apokalyps 11 betreffende De Twee Getuigen die Jezus en Maria zijn met een apostolische missie van Elia (vertegenwoordigt profetie) en Mozes (herinnering aan de wet) zoals beschreven in de boodschap van 24 december 1991.  Je  zou deze boodschap moeten lezen teneinde die ten volle te begrijpen. Geloofsafval betekent afwijzing van de goddelijke Waarheid die ons leidt naar een leven zonder God. De geloofsafval trekt het kwaad naar de aarde. Onze Lieve Vrouw gaf een belangrijke boodschap daarover (15 mei 1990).

In de boodschappen van Waar Leven in God geeft God ons genoeg gelegenheden om berouw te hebben en heilig te leven. Maar de wereld is doof voor Gods oproepen en in plaats daarvan spot zij met elke oproep die van boven komt om ons te waarschuwen dat wanneer wij onze harten niet veranderen, boete doen, eerherstel brengen en berouw hebben, onze zonden ons de dood zullen brengen. Christus heeft ons gevraagd de Schriften te lezen: 2 Tess. 2 om te begrijpen dat we inderdaad in het Einde der Tijden leven en dat Paulus gezegd heeft deze te herkennen aan twee grote tekenen die zijn de grote geloofsafval en de geest van rebellie. Deze geest van rebellie die voor God speelt en God na-aapt en zich boven God stelt. De wereld van vandaag gelooft in haar eigen inzicht. Zij is het die naar God roept: wij hebben U niet nodig!

God straft niet en wil Zijn volk niet zien lijden, maar wij vernietigen onszelf en trekken alle kwaad naar ons toe. Dit is de reden waarom in vele boodschappen, niet alleen die van 11 september 1991, Christus ons heeft gewaarschuwd dat Satan een grote holocaust voorbereidt om ons te vernietigen.

De mensen die zijn omgekomen, goed of slecht, zijn de slachtoffers van vandaag vanwege onze zonden en onze doofheid voor de waarschuwingen van God die ons wil redden en ons wil sparen voor lijden en dood. Wij hebben door onze eigen zonden onschuldige slachtoffers gemaakt en groot onnodig leed veroorzaakt. Wij moeten voor al deze families die geliefden hebben verloren, bidden, opdat God hen sterkte geeft en een geest van vergeving.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message