HOME MESSAGES
Het Konikrijk van de rebel zal vallen
Kom tot Mij als een kind !

3 Januari 1996Jahweh, Uw Werken zijn zegeningen,
rijkdom en een lamp.
Vergeef ons, 1 dat wij Ze niet
met heel ons hart aanvaarden als komend van U.


Mijn dochter, Ik, je Vader, geef je Mijn Vrede; vanaf de dageraad van je eerste dagen deed Ik je in Mijn Hof neerzitten, om je te onderrichten omtrent: rechtschapenheid, liefde en Wie Ik Ben;

opdat je niet de gewoonten van de wereld zou aannemen, daalde Ik over je neer om je hart te veroveren; Ik wilde dat je Mijn vriendin werd en wilde je leren dat Mij te vrezen het begin van Wijsheid is; hoewel je het niet verdiende om Mijn Glorie te zien, kwam Ik tot je in je stilte, om je "ja" te verkrijgen; daarna beval Ik de duisternis niet duister om je heen te zijn en de nacht zichzelf om te vormen tot licht;

lid van het Oosterse Huis, dochter van dit Huis, valse getuigen zijn tegen je opgestaan, maar vestig je hoop op Mij, je Vader; houd je aan Mijn onderrichtingen en wees in vrede en niet uitgeput; verdraag, en verkondig Mijn Glorie en Mijn Vaderlijke Oproep; je zult in de Hoven van Mijn Huis verblijven om vooruit te gaan en Mijn volk te doen vooruitgaan; Ik zal je niet in de steek laten, laat Mij dus ook niet in de steek;

Ik zeg je : als de onderdrukking eenmaal voorbij is en de vorst van de onderwereld is geketend, en zij die het Offer van Mijn Zoon treden zijn weggegaan, zal er een man met een gunstig voorteken, vanuit jouw Huis, opstaan, vlammend als een toorts, om Mijn Heiligdom en Mijn driewerf Heilige Naam in ere te herstellen... en het Koninkrijk van de Rebel zal vallen;

Ik zal doorgaan je Hymne te zijn, Mijn Vassula, en je Toorts; Ik zal je terzijde staan en je veilig leiden, alle dagen van je leven; jij zult Mijn medewerkster zijn en Mijn vriendin, Mijn echo en Mijn wapen; en je mond zal als een zwaard zijn voor al diegenen die vernieling aanrichten in Mijn Heiligdom

Ik, Jahweh, sta erom bekend de eenvoudigen te verdedigen, en Mijn Hart smelt voor de zuiveren van hart; wie als een klein kind tot Mij komt, zal weten en zal worden toegestaan de Wijsheid te ontmoeten Die hem Mijn Koninkrijk zal binnenleiden; Mijn Ogen geven de voorkeur aan kleine harten, want in die harten wordt Mijn Kennis in overvloed uitgestort; wee degenen die Mij niet in eenvoud van hart verwelkomen, maar zichzelf voordoen als de grootsten in Mijn Hoven, en "het kwade goed noemen en het goede kwaad, die duisternis tot licht maken en licht tot duisternis, die bitter laten doorgaan voor zoet en zoetheid voor bitterheid" ; 2 Mijn Geest zal bij het zien van hun zelfzuchtige bedoelingen hen scheiden van Mij, die Driewerf Heilig ben;

wil je de Hemel genieten ? wil je je verheugen in Mijn Tegenwoordigheid ? kom dan tot Mij als een kind! wil je Mij ontmoeten en Mij zien ? kom dan tot Mij met onschuld in je hart; kom tot Mij met een zuiver hart, en de schellen, die je ogen bedekken, zullen vallen, zodat je Mijn Glorie ziet en Hem die was, is en zal komen; wees niet gevangen in je trots, want Ik zal deze kleinen toestaan je te laten struikelen;

Ik, God, ben met je, dochter; wees driewerf gezegend in Onze Drie-Ene Heiligheid1 Als ik zeg "ons", is dat omdat ik tot dezelfde familie behoor die God heeft geschapen, en ik smeek om vergeving namens mijn familie, die nog niet gelooft dat deze boodschappen van God komen.
2 Jes. 5, 20

previous index next