DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Rijk In Jullie

30 juni 1999 

Ik heb je gedurende deze dagen met vreugde geleerd hoe al Mijn zonen en dochters goden kunnen worden door deelname als zij Mij zouden toestaan Mijn Goddelijke Liefde in hen te laten stromen; Ik wil Mijn Rijk in hen uitbreiden en bezit van hen nemen, evenals Ik wil dat zij bezit nemen van Mij;

als zij Mijn Heilige Geest niet zouden tegenspreken, zou Hij bezit van hen nemen en hen veranderen in een bloeiende tuin; Hij zou hen vullen met deugden, en wonderen in hen verrichten om in hen volheid van Christus op te bouwen; als zij Mij toestaan Mijzelf in hen te laten stromen, zal Ik hen veranderen in aangenomen zonen en dochters van Mij;

Mijn Genade openbaar Ik je en redding is je gegeven door Mijn Zoon, Jezus Christus; om je te bevrijden offerde Hij Zichzelf voor jou; om je deel te laten hebben aan een Goddelijk Leven, heeft Hij de Heilige Eucharistie ingesteld om je te heiligen en deel te hebben aan Zijn Lichaam en Bloed; je hebt geen deel aan gewoon brood en wijn, maar aan God Zelf; als je slechts zou willen nadenken over dit Mysterie en het ten volle zou begrijpen!

de Onbereikbare God is Bereikbaar voor je, de Onzichtbare is Zichtbaar voor je en bereid je te vergoddelijken; Hij, Wiens pracht alle engelenmachten, alle wezens en alles wat geschapen is overtreft, staat tot je beschikking, schepping! God Zelf is je aangeboden om jou je goddelijkheid terug te geven, door je ziel te vergoddelijken om het Eeuwige Leven binnen te gaan;

als je Mij toestaat in je te stromen, zal Ik je al deze dingen, die onzichtbaar voor je zijn, laten begrijpen, om je ziel tot volledig berouw te bewegen; dit berouw zal je zo ellendige bezoedelde status veranderen in een zuivere, waardige transformatie van lichaam en ziel, gereed dan om deel te hebben aan Degene die je voor Onbereikbaar en Ontoegankelijk houdt;

Hij die glorieert aan Mijn Rechterhand, Hij die jij, dochter, “mijn Liturgie” noemt! geeft Zichzelf aan jou, om Zijn Vlees te eten en Zijn Bloed te drinken, opdat je het vlees van Zijn Vlees wordt, het gebeente van Zijn Gebeente;

Ik zal op elk moment en voor ieder die het wil Mijn daad van Liefde uitvoeren, als zij tot Mij roepen: 

“kom en maak mij tot Uw bezit
en tot Uw aangenomen kind!” 

en voordat iemand in de Hemel een beweging maakt, zal Mijn roep door iedereen worden gehoord: 

“vrijgesproken!” 

dan ook jij, Mijn kind, zal ontspruiten aan Mijn bronnen en god worden door deelname;

Ik zal niet zijn als een schip dat door rijzende golven snijdt en geen spoor achterlaat om te laten zien waar het voorbijging; nee, Ik zal iedereen je laten horen en laten weten dat de Drie-Ene God nu in je leeft en in je verborgen is; Onze levengevende doorgang in jou zal niet onopgemerkt voorbijgaan, want je zult mij prijzen en zeggen:

“ik heb geleerd hoe God te bezitten, van mijn Vader; God is mijn Vader, Hij is het die mij verwekte en Zich aan mij bekend maakte zonder Zijn transcendentie te verliezen; Hij Wiens Luister vergroot is in heel Zijn schepping, heeft mij vervuld van Zijn Kennis; de Drie-ene God die alle wezens omvat door alle dingen met Zijn glans te vullen, zonder te worden omvat door hun grenzen, heeft Zich aan mij geofferd door alle dingen in mij ten goede te ordenen, en nu is mijn ziel tevreden en voldaan omdat ik gevuld ben, ondanks mijn ellende, met God;”

ja, wees gelukkig! wees gelukkig, jullie allen die de melodie horen van Mijn Stem, en wees vol van Mij; 

Ach, mijn Heer,
Uw Doopkus,
heeft een einde gemaakt aan mijn rebellie; 

mijn Heer toont Zijn Grootheid
zoals Hij deed vanaf de eerste tijden; 

Zijn Schatkamers zijn open,
en Zijn Schatten vliegen uit de Hemel als vogels,
terwijl ze Zijn Voortekenen in de Hemel tonen; 

aan de hemel vormen deze Schatten een glorierijke aanblik; 

we hoeven er alleen maar om te vragen,
en onze Vader zal ze met Zijn eigen Hand
uit de Hemel halen
en in ons hart plaatsen,
zodat wij vanaf dan in staat zullen zijn
gedachten uit te drukken die Zijn Gaven waard zijn. 

en Ik zal Kennis in je plaatsen om Mij te kennen als driewerf Heilig …

 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message