DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Heb Mensen Die Mij Niet Kenden Ertoe Gebracht Mij Te Leren Kennen En Beminnen

30 mei 2016 

O God, zo Goed en Vriendelijk, riep U mij? 

Vassula, Ik heb Mijn belofte aan jou gehouden; herinner je Mijn toezegging aan jou? Mijn belofte geeft leven en aan al degenen die Mij lezen; in vroegere dagen riep Ik je, om je met mededogen en tederheid te behandelen; Ik ben je troost geweest in je vervolgingen en beproevingen; geliefde, laten Mijn Ogen zich niet hoeven in te spannen door op jou te wachten om Mij op deze manier te ontmoeten! wees liefdevol Mijn Echo en Ik zal ingrijpen terwijl Mijn kinderen zouden luisteren naar jouw getuigenis over Mijn Grootsheid, over Mijn Macht, Mijn Tederheid en over de grote Liefde die Ik voor ieder van hen heb;

volhard in de deugd en verbied je tong om te oordelen; laat iedereen Mij in jou zien; je bent door Mij gevormd, met genade door Mij onderwezen om in Mij te groeien; twijfel nooit aan Mijn Aanwezigheid te allen tijde! blijf naar Mij verlangen, dat behaagt Mij altijd; jouw verlangen maakt Mij uitzinnig; moge jouw hand altijd voor Mij beschikbaar zijn om te gebruiken om Mijn Woorden op te schrijven;

zeg aan iedereen dat Ik niet gekomen ben met Mijn Scepter om iedereen te veroordelen, maar Ik ben gekomen om hen te leiden om Mijn Pad te volgen en hen te stoppen verwrongen paden te volgen die naar de Dood leiden!

blijf in Mijn Hoven en Ik zal doorgaan je te beschermen; onthoud dat de Wijsheid je leraar was en is; en sta jezelf niet toe te slapen, niet totdat je bent teruggekeerd naar je Thuis; dien Mijn Huis, in Mijn Eigen Hoven, en blijf Mijn Boodschap verspreiden; wees niet bang voor de razende winden; vind je toevlucht in Mij wanneer deze op je weg komen;

Ik sta er om bekend dat Ik verdriet dat je in je hart kunt hebben, verlicht; jouw pijn, jouw ellende, geef het allemaal aan Mij! Ik Ben is aan je zijde; bid voor vrede;

datgene wat door mijn lippen, in Uw Naam, wordt gevraagd aan de mensheid, overtuigt hen niet helemaal, sommigen wel, maar velen sluiten hun oren… 

herinner je Mijn  Woord dat Ik je plechtig beloofde? en waarop je je hoop en je liefde voor Mij hebt gebouwd? was niet Mijn Woord, dat aan jou is gegeven, je troost geweest, en werd Mijn belofte om nieuw leven te geven weer niet opgemerkt? wees gelukkig en houd Mijn Wijngaard vruchtbaar[1], Ik ben zijn Bewaker, bezoek hem vaak en vergeet niet dat jij het niet was die haar plantte, maar dat het door Mijn Eigen Hand werd geplant; en Ik heb mensen die Mij niet kennen er toe gebracht Mij te leren kennen en beminnen, nadat ze de vruchten van Mijn Wijngaard hadden geproefd; en dus met heel weinig inspanning van jouw kant, veranderde het hen in dragers van Licht, want de substantie die Mijn vruchten van Mijn Wijngaard bevatten, laat Mijn zoetheid jegens hen zien;

zie je, Vassula, niet elk gewas is even voedzaam, maar Mijn gewas, dat Mijn Woord is, behoedt een ieder voor de Dood; onthoud dat Ik voor jouw zo slechte tijden deze Wijngaard heb voorbereid, en Ik zalf het hoofd van een ieder die er binnenkomt met olie van blijdschap, Ik bescherm hem in Mijn Hart, leer hen Woorden van Wijsheid, terwijl Ik Mijn deugden en gerechtigheid in hun oor fluister, en hen de redenen geef waarom zij Mij zouden moeten volgen op het pad van oprechtheid en hoe ze Mij zouden moeten eren;

wat zou Uw Hart van hen willen horen, Heer, van ons, in ruil voor alles dat U voor ons gedaan hebt? en voor de grote goedheid geborduurd in liefde, die U ons hebt getoond in Uw Oneindige Barmhartigheid en Uw Grenzeloze Goedheid? 

toon Mij je dankbaarheid door lofliederen te zingen van Mijn Goedheid, kind! want het was door Mijn Vaderlijk Mededogen dat Ik werd bewogen; hoor Mij: wees blij! verheug je! zeg Me: wanneer heb je ooit eerder gehoord dat Ik onwillig was om Mijn kudde te voeden? vandaag, zoals nooit tevoren in de geschiedenis zend Ik over jullie allen, schepping, Mijn Heilige Geest, om tot je te spreken in jullie harten, om jullie te troosten, om jullie te redden;

Mijn openbaring in deze Wijngaard zal Mijn volk tot Mij terugbrengen; eenieder die deze Wijngaard binnenkomt, zal een door Mij gezegend ras zijn; ze zullen een deel zijn van Mijn reddingsplan, ze zullen een deel van Mij zijn; ze zullen samen met jou in deze Wijngaard zwoegen, maar niet tevergeefs; ze zullen Mijn wonderen en Mijn Glorie aan vele naties verkondigen en hen in de tuinen van Mijn Wijngaard trekken zodat ook zij gezuiverd en geheiligd worden;

ah, Vassula! als je zou weten… als je zou weten hoe het Beest ineenkrimpt voor dit Plan van Mij, en voor wat Ik voor jou en anderen heb gedaan; met duizenden myriaden/demonen heeft hij zijn domein verlaten, de afgrond, om hen allemaal erbij te betrekken om oorlog te voeren tegen Mijn schepping, en strekt hij zijn macht uit over dalen en bergen om zijn vernietigende plan uit te voeren en de mensheid uit te wissen; Mijn Plan zal de funderingen van deze aarde schudden; dus ga en zeg tegen deze generatie dat ‘God hier is, met ons, nu! kijk niet achterom, naar links of naar rechts, kijk naar voren naar wie tegenover je staat;’

bid voor vrede, bid voor het herstel van Mijn Huis, bid dat deze generatie naar Mij terugkeert; vertel hen over Mijn Wijngaard, die water ontvangt van de Bron van Leven die eeuwigdurende gewassen geeft, door Mij gezegend, bewerkt en waarvoor Ik heb gezwoegd;

kom, rust in Mij; al je werk zal niet tevergeefs zijn; Ik zal vele monden tot zwijgen brengen die hebben gezworen jou tot zwijgen te brengen; wees gezegend; ic


[1] Boodschappen van Waar Leven in God

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message