DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Aktuality »

Násilí na Blízkém Východě - Vassulin komentář
2014-10-19

Dnes slyšíme o krutostech fanatických nepřátel křesťanů v Iráku, o krutostech, které jsou na křesťanech páchány, o utínání hlav dětem, o prolévání nevinné krve. Kdo jiný než Satan touží po nevinné krvi? Je to holokaust - tento holokaust byl Ježíšem předpovězen! Když Nebe promlouvá a mluví skrze mnohé nástroje, prosí (žádá) o naše obrácení a naše modlitby, vroucí modlitby, každodenní modlitby. Někteří tomu naslouchali, ale mnozí ne.

 

Satan se snaží zadusit Slovo Boží i skrze jinak dobré lidi, kteří pronásledují ty, kdo jsou vybráni předávat Boží poselství Jeho lidu, aby tak ubylo obrácení, aby ubylo modliteb, které jsou naší zbraní proti zlým silám. Mezitím se Satanova síla pozdvihuje, aby uvrhla mnoho Božích tvorů do hrozivého úpadku duše a mravů. Zapracoval na tom, že svět přijal vše, co je proti Boží Svatosti. Poskvrnil svět a učinil jej zvráceným. Svět se utápí v pohanství. Jak Ježíš řekl, tato generace odpadla, zaprodala se.

 

Satan se zaměřuje většinou na Kříž, aby znižil Kříž a to, co zpřítomňuje. Pronásleduje křesťany, ale nevaroval nás Ježíš, že takové pronáledování nastane, že přijde holokaust? Vskutku to udělal, a již mnohokrát ... Proč myslíte, že Bůh mluví v těchto dnech tak jasně?


23.3.1988 zněl Kristův hlas velmi rozrušeně a hlasitě zvolal tato slova: 

"Tvorstvo! Měj se na pozoru před ďáblem, neboť zdvojnásobil své úsilí, aby tě vlákal do pasti a v této chvíli předstírá, že vůbec neexistuje, aby mohl lépe působit, když lidé z něho nemají strach. Ó tvorstvo! Připravuje ti strašlivý holokaust. Ó, jak vás volám ze Svého Kříže! Tvorstvo, vrať se ke Mně!

Nedejte se od něho zlákat k tomu, abyste Mě popírali a odmítali! Modlete se, modlete se za obrácení duší. Ať se všechny duše naučí modlitby, které jsem vám dal*. Ať se tyto modlitby naučí zpaměti. Miluji vás, miluji vás všechny." 

 

(*Jsou to tyto modlitby: Memorare sv. Bernarda, Novéna důvěry k Nejsvětějšímu Srdci, Modlitba ke sv. Michaelovi. Modlím se tyto modlitby denně, než začnu psát, někdy i dvakrát.)

 

Toto je jen jedno z mnoha poselství, kde nás (Bůh) varuje před Satanem. Takových poselství je mnohem více, ale stále se ti, kdo nás pronásledují nepoučili? Stále nevěří? Proč tak nevěří, když si Bůh vybere jedno ze Svých dětí, aby mu dal poselství pro tyto zlé časy? Ale dnes udělal svět z Boha mrtvého boha, mrtvolu, která je hluchá a tupá. S jistotou mluví o tom, jak zlepšit svět, ale jak jej chtějí zlepšovat, když se neobrátí? Jiní mluví o světovém míru, ale usmířili se nejprve sami s Bohem?


Proste Ježíše, aby svrhl všechny tyto Jidáše, všechny tyto Piláty a faraony, kteří jsou balvany, které brání poselství, aby dosáhlo do všech koutů světa a ten se obrátil. Prosím, modlete se usilovněji .... modlete se usilovněji .... a jak jednou řekla Panna Maria: "Potřebuji obětavou lásku, velkou nápravu a polepšení."

 
Další novinky:
Oslava 38. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
Pozvání k celosvětové 24 hodinové vigilii modliteb za sjednocení data Velikonoc (adoraci)
Pozvánka na koncert v Přerově
Pozvánka na koncert ve Valašském Meziříčí
Letní TLIG setkání v Lančově
Pozvánka na koncert ve Znojmě
Pozvánka na koncert ve Velkém Meziříčí
Pozvánka na přednášku
Oslava 36. výročí Opravdového života v Bohu
Pozvánka na koncert v Kojetíně
Naléhavá výzva od Vassuly
Pozvánka na koncert v Krnově
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Pozvánka na koncert s přednáškou
Postní duchovní obnova
Oslava 34. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Dopis od Vassuly k letošní pouti v Řecku
12. ekumenická pouť Opravdového života v Bohu v Řecku!
Postní duchovní obnova
Pozvánka na setkání
Všechno nejlepší, TLIG!
Pozvánka na pohodové odpoledne
Oslava 33. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Vassula v Německu (květen 2018)
Pozvánka na setkání
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na přednášku
Vassulina mise v Itálii
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
Pozvánka na přednášku
Oslava 32. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Mgr. René Laurentin odešel do nebe
Ekumenická pouť TLIG do Moskvy, Rusko 2017
Co jsou Vánoce?
31. výročí Opravdového života v Bohu
Fotografie dortu k výročí oslavy TLIG
Oslava výročí poselství Opravdový život v Bohu
Pozvánka na víkendové setkání
Svědectví otce Josepha Ianuzziho
Poselství obdržené 13. února 2016
Pozvánka na přednášku
Modlitba za jednotu křesťanů
Výzva k modlitbě za jednotu
30. výročí poselství Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Zvláštní prosba o modlitbu za Řecko
Pozvánka na přednášku
10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Pozvání na modlitbu za jednotu křesťanů
Oslava 29. výročí "Opravdového Života v Bohu"
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na evangelizaci
Rhodos 2014 "Metanoia" - pozvánka na nedělní setkání
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na evangelizaci
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na setkání s Carol Chamberlain
Zastavení křížové cesty
Tak snadné, jako se napít vody
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na adorační pobožnosti
Násilí na Blízkém Východě - Vassulin komentář
Poselství pro celé lidstvo, pohled kardinála, který poselství studoval.
Pozvánka na přednášku Proroctví
Dvě data slavení Velikonoc – pro čtenáře Opravdového života v Bohu
TLIG pouť do Ruska - zpráva od Vassuly
Naplněné proroctví (Vassula)
Zemětřesení v Nepálu - volání o pomoc
Kongo vítá Vassulu - září 2014
Papež František o datu Velikonoc
Povzbuzující dopis belgického arcibiskupa
Dopis otce Petara z Medžugorje k oslavám 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Oslava 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Poselství z 13. března 2020
Naléhavý dopis od Vassuly
Čtyři nová poselství
Dvě nová poselství
Pozor na ducha Jezábel
Vassula v Paříži
Vassula přijala nové poselství od Ježíše
Vassulina výzva
Setkání v Hilvesum v Holandsku
Vánoční inspirace z poselství TLIG
Rhodos - plačící ikona
Poselství od Ježíše ze 17. září 2013
Vassulina přednáška o Jednotě - Izrael 2013
Novinky z týdne modliteb za jednotu křesťanů
Nové poselství Boha Otce
TLIG poutníci se společenstvím Maranatha v Betlémě

Zobrazit aktuální TLIG novinky...

Další novinky v archivu...

Nejnovější zprávy
Zprávy z Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Archiv zpráv
Zde najdete všechny (dosud přeložené) aktuality a E-zpravodaje
 

Internetový zpravodaj - přihlašte se k odběru
Pro přehled o aktuálním dění, zprávách a aktivitách společenství a apoštolátu Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Barevný magazín TLIG
Najdete zde články o TLIG aktivitách z celého světa a různé články z oblasti spirituality TLIG. Česká i anglická verze.
 

Novinky - vyhledávání
novinky - vyhledávání v textu
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Musíš Mi plně důvěřovat
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já, Bůh, jsem žil ve tvé pustině
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message